Jako hlavní by si měl klient nejprve určit, na jakou částku si chce domácnost pojistit. Pojistná částka by měla pokrývat všechno, co může být zničeno například při požáru. Nejedná se tedy jen o hodnoty, jako je elektronika, šperky či obrazy, ale zahrnut by měl být také veškerý nábytek, koberce či tapety včetně vybavení koupelny a WC. Výsledná částka pak již rozhodně nebude nízká.

Vyšší pojistnou částku vám bude doporučovat i pojišťovací agent, jím byste se však neměli nechat příliš ovlivnit. Agent je především osoba, která by vám měla pomoci ušít pojištění přesně podle vašich potřeb a podrobně vysvětlit pojistné podmínky.

Pozor na limity

Je důležité vědět, že pojišťovny si u pojištění domácností stanovují pro určité věci či soubory věcí maximální hranice pojistného plnění. Jedná se zejména o soubory věcí jako audiovizuální technika, zlato a šperky, starožitnosti, sportovní vybavení či hudební nástroje. Pokud vám výše limitu nepostačuje, je nutné si připlatit. Limity se většinou odvíjejí od výše celkové pojistné částky.

Například Pojišťovna České spořitelny má pro soubor věcí audio-video technika horní hranici plnění 15 procent z pojistné částky, maximálně však 120 tisíc korun, přičemž limit plnění pro jednu věc z tohoto souboru činí 5 procent, maximálně však 40 tisíc. Pokud tedy budete mít domácnost pojištěnu na 300 tisíc korun, pojišťovna vám za audio-video zaplatí maximálně 45 tisíc korun s tím, že za jednu věc to bude maximálně 15 tisíc korun. Takto procentně stanovují limity i ostatní pojišťovny.

Výše ročního pojistného v Kč
Domácnost vybavená v hodnotě 300 000 Kč (např. v bytě 21), trvale obydlena, standardní bezp. zámek s cylindrickou vložkou, spoluúčast 500 Kč, pojistné placeno ročně a bezhotovostně, bez dalších slev
Pojištěná rizika: odcizení (krádež vloupáním, loupež), vandalismus, vodovodní škody 1), požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo hornin, náraz nebo zřícení letadla, pád stromu nebo stožáru
Pojišťovna Základní pojištění Základní pojištění s vyššími limity2)
Praha Brno Mohelnice Praha Brno Mohelnice
Allianz pojišťovna 1680 3) 1170 3) 840 3) 2250 4) 2040 4) 1680 4)
Česká pojišťovna 1573 1334 973 2112 1792 1307
ČSOB Pojišťovna 1440 1260 900 2390 2092 1494
Generali pojišťovna 1290 990 690 1540 1240 940
Kooperativa 1706 1535 851 1786 1615 931
Pojišťovna ČS 1560 1110 660 1976 1406 836
UNIQA pojišťovna 1264 1264 634 1334 1334 704
Poznámky: 1) vytopení domácnosti z vodovodního potrubí, 2) klient má základní pojištění, ale přitom si přeje mít pojištěnu audio-video techniku do 40 000 Kč, starožitnosti do 40 000 Kč, zlaté šperky do 30 000 Kč a jízdní kola do 20 000 Kč, 3) varianta Optimal (neobsahuje vandalismus), 4) varianta Exkluziv

Pramen: Pojišťovny

Výjimkou je ale Česká pojišťovna, která má limity pevně dané. Pro audiovizuální techniku je to například 30 000 korun, pro starožitnosti či hudební nástroje 10 000 korun. Máte-li tedy doma například dva televizory, video a hi-fi věž, měli byste si audio-video připojistit. Pokud vlastníte jeden cenný předmět, jako je třeba vzácný obraz či klavír, je vždy vhodné pojistit ho samostatně.

Ve velkých městech se platí mnohem více

Kolik nakonec budete platit, závisí do velké míry na tom, kde bydlíte. Ve velkých městech a na samotách je mnohem vyšší riziko krádeží, a tak jsou zde sazby pojistného o poznání vyšší. V některých případech to může být i dvojnásobek. Podobně je tomu i v oblastech se zvýšeným rizikem povodně či záplavy.

Přímo v povodňových zónách vám majetek proti velké vodě vůbec nepojistí. Výši pojistného ovlivňuje také zvolená spoluúčast. Základní spoluúčastí bývá 500 korun, při vyšší spoluúčasti dostává klient sice slevu na pojistném, ale bere na sebe větší riziko. Naše tabulka uvádí za prvé přehled základního pojištění. Roční pojistné pro domácnost v hodnotě 300 tisíc korun činí v Praze nejčastěji okolo 1500 korun, v Brně se platí většinou asi o dvě stokoruny méně. V menším městě, jako je Mohelnice, se cena vejde pod jeden tisíc korun, nejméně uvádí UNIQA pojišťovna (634 korun). Maximální limity plnění se u základního pojištění liší pojišťovna od pojišťovny.

Proto je ve druhém sloupci tabulky uvedena nabídka pojištění v případě, že klient u některých skupin věcí požaduje vyšší plnění. Například v ČSOB Pojišťovně si pro vyšší limity plnění musí připlatit v Praze 950 korun (celkem zaplatí 2390 korun), v Mohelnici 594 korun (celkem 1494 korun). Ale například v Kooperativě jsou základní limity vyšší, a tak zde klient připlatí jen 80 korun (celkem 1786 korun pro Prahu, pro Mohelnici 931 korun).

Ptát se na slevy

Pojišťovny poskytují řadu slev, které lze nejčastěji čerpat v případech, kdy máte u jedné instituce sjednáno více produktů. Častým případem je společné pojištění stavby a domácnosti. Slevy se zde většinou pohybují okolo deseti procent. Levnější (o 10 až 20 procent) může být pojistné například u České pojišťovny a Kooperativy za nadstandardní zajištění bytu. Za bezeškodní průběh pojištění poskytuje Česká pojišťovna bonus 5 procent ročně, a to až do výše 30 procent z ceny pojistného.

Pojištění je na novou cenu, ale ne vždy

Pojišťovny zdůrazňují, že pojišťují na novou cenu - tedy tak, aby si klient mohl zničené předměty pořídit znovu za aktuální ceny na trhu. To však není úplně pravda, neboť u některých skupin věcí pojišťovny počítají s opotřebením. Jedná se hlavně o starší elektroniku, elektrospotřebiče či nábytek. Třeba Pojišťovna České spořitelny hradí podle časové ceny elektrospotřebiče, sportovní potřeby, nástroje a nářadí starší pěti let. V případě oděvů je limit tři roky, u obuvi jeden rok.

Jak prokázat vznik škody

Při vzniku škody je důkazní břemeno vždy na pojištěném. Platí, že čím lépe doložená škoda, tím lépe. Jako důkazní prostředky slouží zejména prodejní doklady či záruční listy věcí a fotodokumentace způsobených škod. Pojistitel rovněž provádí vlastní šetření prohlídkou domácnosti. V případě odcizení slouží jako nutný důkaz protokol od Policie ČR, jehož součástí je soubor odcizených věcí.

K tomu jsou od pojišťoven vyžadovány doklady o zakoupení odcizených věcí, někdy může stačit i fotografie. Při nedostatečně doložené škodě může pojišťovna plnění snížit, nebo dokonce odmítnout. Vstřícnost při uznávání škod se může u jednotlivých pojišťoven lišit. Nejlepším rádcem je zde předchozí vlastní nebo i cizí zkušenost.