Téměř polovina respondentů v průmyslu označila svou hospodářskou situaci jako dobrou (49,7 procenta), skoro stejný počet jako uspokojivou (47,3 procenta) a jen tři ze sta jako špatnou. V následujících třech měsících očekává 35,8 procenta respondentů růst výrobní činnosti. Celkové saldo indikátoru důvěry v této oblasti se oproti září zvedlo o 4 body, v meziročním srovnání ale pokleslo o jeden bod.

Ve stavebních podnicích hodnotilo svou situaci jako dobrou 51 procent respondentů, 44,7 procenta jako uspokojivou a 4,3 procenta jako špatnou. Zlepšilo se i hodnocení současné cenové poptávky po produkci. Následují půlrok stavebnictví neočekává přílišnou změnu ekonomické situace. Saldo indikátoru důvěru ve stavebnictví se meziměsíčně zvýšilo o dva body a je o devět bodů vyšší než ve stejném měsíci minulého roku.

Důvěra spotřebitelů poklesla

Indikátor důvěry vykázal růst ještě u obchodu, kde se saldo zvedlo o jeden bod. Oproti tomu ve vybraných odvětvích služeb saldo oproti zářijové vysoké hodnotě pokleslo. Nižší byl zejména odhad růstu poptávky, kde pozitivní vývoj očekávalo jen 39,4 procenta respondentů, 53,2 procenta změnu nečekaly a 7,4 procenta dokonce předpokládá pokles.

Mezi spotřebiteli šetření ukázalo, že mezi nimi klesli ukazatele celkové očekávané ekonomické situace v příštím roce, přičemž finanční situaci očekávali přibližně stejnou. Celkový indikátor spotřebitelské důvěry se meziměsíčně snížil o dva body, ale oproti loňskému říjnu je o sedm bodů vyšší.