Všechny tři daně podle ODS přinášejí malé výnosy vzhledem k administrativním nákladům na jejich vybírání. Na zmíněných daních se podle závěrečného účtu za rok 2004 vybralo přibližně 10,4 miliardy korun, tedy 1,44 procent ze všech daňových příjmů.

Navíc se občanští demokraté domnívají, že daň dědická působí proti vytváření a udržování majetkových hodnot  a dokonce proti utužování rodinných vazeb a vztahů. "Odbourání této daně povede ke zjednodušení daňového systému ČR a sníží náklady na správu daní," tvrdí ODS. Na dědické dani se v roce 2004 vybralo přibližně 100 miliónů korun.

Na dani darovací se sice vybralo více, něco před 800 miliónů, ale i tak je podle ODS tato částka vzhledem k nákladnosti správy této daně zcela bezvýznamná. Od zrušení daně z převodu nemovitosti si občanští demokraté slibují, že pomůže nastartovat trh s nemovitostmi a zejména rozhýbat trh s byty. Na této dani pak Česká republika vybrala loni 9,46 miliardy korun.

Podle ministra financí Bohuslava Sobotky by ale peníze z výběru těchto daní v rozpočtu chyběly. Sobotka si myslí, že se předkladatelé návrhu nevypořádali s výrazným dopadem zrušení těchto daní na státní rozpočet. "Nepokládáme to za odpovědný přístup. Tyto daně patří v civilizovaných zemích k daňové struktuře," prohlásil Sobotka.