Generální ředitel ČT Jiří Janeček zaslal ve středu dopis generálnímu řediteli České pošty Karlu Kratinovi, ve kterém žádá neprodlené jednání nad touto záležitostí. Česká pošta pro ČT vykonává služby spojené s evidencí a výběrem televizního poplatku a to právě prostřednictvím složenek SIPO.

Podle zákona o televizních a rozhlasových poplatcích musí fyzické osoby zaplatit televizní poplatek do 15. dne v měsíci. Posunutím splatnosti o 10 dní se tak podle Janečka dostanou tisíce poplatníků bez svého zavinění do postavení dlužníků.  Janečka také udivilo, že o tomto kroku nebyla ČT předem informována.

Česká pošta o pozdějším datu splatnosti dostatečně neinformovala ani občany. V říjnu složenky SIPO chodily do schránek o více než týden později než dosud a mnoho lidí se po nich první den v měsíci, kdy dosud pravidelně chodili, marně shánělo.