Celková daňová zátěž je podle statistiky v České republice 36,2 procenta HDP a na Slovensku 30,6 procenta HDP. Ve srovnání s unijním průměrem 40,3 procenta výkonu ekonomiky jsou tak daně v obou zemích na první pohled nízké.

Komise se však rozhodla porovnat i takzvané efektivní daňové sazby. Ty berou v úvahu i všechny odečitatelné položky a výjimky a ukazují, jaký podíl příjmů lidé či firmy skutečně na daních odvedou. Vyšlo jí, že práce je v unii průměrně zdaněná 35,9 procenta, zatímco v ČR je to 40,1 procenta. U kapitálu je zdanění českých firem a lidí na 27 procentech proti průměrným 25,4 procentům. Naopak ze spotřeby Češi odvedou státu 20,5 procenta, zatímco průměr EU je na 22 procentech.

Statistika z posledních let rovněž ukazuje, že v nových členských státech s klesajícími sazbami firemních daní rostou příjmy státu. Podle experta komise Jeana-Pierra De Laeta však nelze říci, zda jsou vyšší příjmy rozpočtů způsobeny právě poklesem daní a s tím související větší ochotou firem platit. "Může to být i rostoucími investicemi do těchto zemí a rychlejším růstem tamních ekonomik. Těch důvodů je celá řada," řekl.

S vysokým zdaněním práce se podle studie i přes nedávný mírný pokles potýká celá Evropa. Do roku 2000 se rovněž zvyšovalo zdanění kapitálu, poté však začalo klesat.