Náklady na energie domácností v posledních letech stále rostou. Pražská teplárenská například zdražila teplo některým pražským domácnostem až o 16 procent. Nejhůře dopadli lidé, kteří jsou napojeni na plynové tepelné zdroje. Měsíčně zaplatí o 250 korun za teplo více.

Těm, co jsou napojeni na uhelné zdroje, stoupnou náklady jen o 12 korun měsíčně. Ceny uhlí jsou totiž mnohem stabilnější, než ceny plynu.

Právě proto se také mnoho lidí, kteří bydlí v rodinných domcích vrací zpět k topení pevnými palivy. Prodejci kotlů na uhlí hlásí růst tržeb. Mnoho rodin dokonce ignoruje přípojky na plyn a vrací se k levnějšímu, byť méně ekologickému a pracnějšímu způsobu vytápění.

Domácnosti (ať už v bytech nebo domech), které topí plynem, zaplatí ročně i o několik tisíc více. Rodina v bytě bude mít na účtu zhruba o dva tisíce korun více než dosud, rodina v domě i o čtyři tisíce korun.

ERÚ zdražil plyn domácnostem

Za podstatné zdražení tepla může říjnový růst plynu v průměru o 17,4 procenta. Energetický regulační úřad (ERÚ) navíc dál avizoval, že ceny by se měly zvýšit i v lednu.

Důvodem, proč ERÚ zvednul ceny pro domácnosti je fakt, že se zvedla cena dodávky zemního plynu od společnosti RWE Transgas a to o 27,6 procenta. O tolik víc zaplatí regionální distribuční společnosti (tj. Pražská plynárenská, Severomoravská plynárenská apod.) za plyn od Transgasu.

RWE Transgas zdražení nepříznivým vývojem cen ropy a ropných derivátů na světových trzích v posledních dvou čtvrtletích roku 2005. Od počátku roku se cena ropy zvedla o více než 60 procent a nepředpokládá se, že by v dohledné době došlo k uklidnění situace a ke snížení ceny ropy.

Největší nárůst na jižní Moravě

V rámci jednotlivých regionů se pak zvýšení ceny bude různit. Od 16,4 procenta, o které se zvedne ceny pro domácnosti v západních Čechách až po téměř 18 procent. Tolik budou muset připlatit zákazníci odebírající plyn od Jihomoravské plynárenské. Zvýšení se ale bude týkat jen vlastních cen zemního plynu a nikoliv stálého měsíčního platu za přistavenou kapacitu, takzvaného paušálu.

Zvýšení ceny plynu pro domácnosti (v %)
Regionální distributor zdražení
Jihomoravská plynárenská 17,96
Východočeská plynárenská 17,66
Pražská plynárenská 17,35
Severomoravská plynárenská 17,33
Středočeská plynárenská 17,30
Severočeská plynárenská 17,00
Jihočeská plynárenská 16,61
Západočeská plynárenská 16,36
průměr 17,4
zdroj: ERÚ

Od října bude plyn nejdražší v jižních Čechách. Tam si domácnosti pořídí jednu megawatthodinu (cca roční spotřeba plynu pouze k vaření) za 1260 korun, v případě že odeberou více jak 1,89 MWh, pak za tuto jednotku zaplatí 1135 korun a pokud odebírají více jak 9,45 MWh, se cena dostane pod 900 korun.

Pokud někdo používá plyn pouze na vaření, jeho spotřeba nepřesáhne jednu megawatthodinu ročně, pokud plyn potřebuje i k ohřevu vody, pak potřebuje něco kolem 7 MWh. Pokud lidé plynem vytápí rodinný dům, spotřebují ročně okolo 25 MWh.

Cena plynu podle regionů (v Kč za MWh)
Výše spotřeby za rok (v MWh)
Region 0-1,89 1,89-9,45 9,45-63 nad 63
jižní Čechy 1260 1135 892 881
střední Čechy 1242 1128 894 883
západní Čechy 1230 1116 882 872
severní Čechy 1226 1112 878 868
severní Morava 1213 1098 865 854
jižní Morava 1202 1088 854 844
Praha 1199 1085 852 841
východní Čechy 1184 1070 836 826
zdroj: regionální plynárenské společnosti, Novinky

Rodiny, které na plynu jen vaří zaplatí za rok přibližně o stokorunu víc než doposavad. Pokud plyn potřebují i k ohřevu teplé vody, tak budou mít roční účet za plyn větší o několik stokorun. Nejhůře pocítí zdražení majitelé rodinných domků, kde se pomocí plynu i topí. Ty přijde růst cen přibližně na čtyři tisíce ročně. V bytech, kde se vaří i topí zemním plynem, se prodraží používání plynu zhruba o dva tisíce za 12 měsíců.

V Praze se zvednou i zálohy

Pražská plynárenská přistoupila vzhledem ke zvýšení ceny plynu i k preventivnímu opatření. Domácnostem se zvednou o 17 procent i zálohy na plyn, které platí měsíčně. Tím chce společnost předejít případným vysokým nedoplatkům, které by mohli zahýbat rozpočty nejedné domácnosti. V případě, že se cena plynu zvýší či sníží o více jak 7 procent, budou zálohy pražským domácnostem automaticky upraveny.