Peníze, které Česko do uhelného průmyslu chce investovat, pokryjí výhradně závazky vzniklé v minulosti, způsobené zejména uzavíráním dolů. Český uhelný průmysl od státu žádné dotace na těžbu uhlí nedostává.

Komise rovněž rozhodla, že Česko může ze státních prostředků financovat veřejný subjekt Palivový kombinát Ústí (PKÚ). PKÚ totiž neprovádí hospodářskou činnost. Finanční prostředky podle Komise pouze pokrývají závazky důlní společnosti, které vznikly již v minulosti. Proto tato podpora respektuje nařízení Rady o státní podpoře uhelnému průmyslu a neohrozí tak řádné fungování společného trhu.

Uhlí je pro naši energetiku významné

Dnes se u nás uhlí využívá ve dvou průmyslových odvětvích, a to v hutnictví a ve výrobě elektřiny. Ve vládní energetické politice má tak nezastupitelnou roli. Očekává se, že do roku 2030 bude uhlí tvořit 25 procent ze všech zdrojů energie.

V sedmi důlních společnostech v ČR pracuje na 50 000 zaměstnanců, což představuje více jak polovinu pracovníků v energetickém odvětví. V posledních deseti letech ale nastal výrazný pokles těžby a mnoho dolů tak bylo uzavřeno.