ODS tvrdí, že výnosy z uvedených daní jsou vzhledem k administrativním nákladů jejich vybíraní velmi nízké. Občanští demokraté tvrdí, že na těchto daních se v roce 2004 vybralo přibližně 10,4 miliardy korun, tedy 1,44 procenta všech daňových příjmů.

Na dani dědické vybral loni stát zhruba 100 miliónů korun, na dani darovací pak něco málo přes 800 miliónů a na dani z převodu nemovitosti zbylých 9,46 miliardy.

Daní proti utužování rodinných vazeb

Proti dědické dani má ODS výhrady i morální. Podle nich působí daň proti vytváření a udržování majetkových hodnot a proti utužování rodinných vazeb a vztahů. "Odbourání této daně povede ke zjednodušení daňového systému ČR a sníží náklady na správu daní," tvrdí ODS.

Výběr daně darovací je pak podle ODS částka s ohledem na nákladnost správy této daně zcela bezvýznamná. Od zrušení daně z převodu nemovitosti si občanští demokraté slibují, že pomůže nastartovat trh s nemovitostmi a že rozhýbe trh s byty.