Pro druhé čtení novely má ministerstvo financí v plánu navrhnout, aby zvýhodnění platilo již pro zdaňovací období roku 2005.

To nesporně povede ke zvýšení zájmu o uplatňování výdajů paušálem. Paušály totiž umožňují výrazné zjednodušení daňové administrativy poplatníků, protože ti jsou v takovém případě povinni vést pouze evidenci svých příjmů a pohledávek. Odpadá povinnost vést účetnictví (kdo tuto povinnost má) i daňovou evidenci.

"Z celkového počtu asi 1,2 miliónu poplatníků, kteří mohou uplatnit výdajový paušál, ho dnes využívá jen asi 260 000 poplatníků, to je zhruba 22 procent," uvedl na konci srpna ve Sněmovně ministr financí Bohuslav Sobotka, který vládě navrhl jednotný paušál pro všechny ve výši 50 procent z příjmů. Podle jeho slov by výdajový paušál mohl být využitelný až pro půl miliónu poplatníků. Rozpočtový výbor se přiklání pro různě vysoký paušál podle profese a jejích nákladů. Například řemeslné živnosti, jako jsou zedníci, elektrikáři, by měly mít paušál 60 procent z příjmů.

Neřemeslné činnosti, jako třeba účetní, či ekonomičtí poradci, mají mít paušál 50 procent. Například advokáti, notáři, auditoři, pojišťovací agenti, soukromí lékaři či daňoví poradci by měli mít paušál 40 procent. "Je to plus. Rozšíří se okruh osob, které využijí paušálu, čímž mohou ušetřit náklady na vedení účetnictví, případně daňové poradce. Někteří proto přejdou na paušál, i když zaplatí na daních o něco víc, než kdyby uplatňovali skutečné výdaje," řekla Právu Zuzana Rylová z katedry účetnictví Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě.

Podle Lubomíra Janouška, ředitele Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu, by taková úprava znamenala i velký přínos pro daňovou správu.

Paušály na výdaje (v % z příjmu) - příklady
Druh činnosti Návrh Dosud
zem. výroba, les. a vod. hospodářství 80 50
řemeslné živnosti 60 25
neřemeslné živnosti (např. účetní) 50 25
lékaři, advokáti, notáři, daň. poradci 40 25
příjmy z prům. a autor. Práv 40 30
pronájem obytných domů a bytů 30 20
zdroj: Právo

Příliš velké výhody?

"Zjednodušila by se nám kontrolní činnost, protože by se u těchto subjektů omezila jen na kontrolu jejich příjmů. Mohli bychom se soustředit na větší daňové poplatníky," vysvětlil Janoušek.

Někteří odborníci ale pohlížejí na návrh jinak. "Možná je to až příliš výhodné. Nevím o tom, že by někde v západní Evropě měly osoby samostatně výdělečně činné obdobné zvýhodnění v takovém rozsahu," řekl Právu Martin Kopecký z pražské advokátní kanceláře Baker & McKenzie. Podle jeho slov systém paušálů je výhodný už teď. Plně dostačoval například v různých službách, včetně poradenství či daňovém účetnictví.

Podle Rylové zvýšení paušálů ale neznamená, že většina z těch, kteří dnes uplatňují skutečné výdaje, přejdou na paušál. "Budou výhodné jen pro lidi s menším obratem," zdůraznila.

I tak je zřejmé, že o paušálu začne uvažovat řádově mnohem více živnostníků než nyní. A to i někteří z těch, kteří něco vyrábějí nebo někoho zaměstnávají, což dosud nepřicházelo v úvahu. Očekává se, že při jednání ve Sněmovně bude přednesen i návrh na zvýšení paušálu pro řemeslné živnosti až na 70 procent. Podle odborníků začnou být paušály atraktivní také pro drobné zemědělce.

Hlavní ekonom Českomoravské konfederace odborových svazů Martin Fassmann zase upozornil, že neobezřetné zvýšení paušálů bude voda na mlýn švarcsystému. "Pro mnoho lidí bude výhodné být alespoň formálně podnikateli, protože si budou moci razantně snížit daňový základ. Zaměstnanci, kromě obecných odpočtů, které platí pro všechny, nic takového nemohou," zdůraznil Fassmann.

Podle jeho slov by bylo správné, aby i zaměstnanci měli možnost určitých odpočtů. "Například do roku 1994 existovala možnost odpočtu nákladů na dopravu do zaměstnání, ale i to se zrušilo," konstatoval Fassmann.