Dušek, který vede Odborový svaz železničářů od roku 1995, porazil v tajných volbách protikandidáty Karla Anděla a Jiřího Kratochvíla.

OSŽ se postavilo za vládní návrh zákoníku práce, jde podle nich o kompromis sociálních partnerů dosažený dlouhým jednáním. Odboráři se rovněž rozhodli bránit železniční dopravu před silniční. Ústředí má podat podnět k antimonopolnímu úřadu, aby přešetřil, zda ministerstvo dopravy nezvýhodňuje dopravu po silnici. Odboráři vyjádřili nesouhlas s rušením regionálních tratí. Podnikový výbor OSŽ při Českých drahách by měl problematice věnovat maximální pozornost, především ohrožené trati mezi Březnem u Chomutova a Chomutovem.

V závěrečném usnesení odboráři také pověřili ústředí OSŽ vypracovat vnitřní směrnici, která zaváže všechny volené funkcionáře zpracovat pro potřeby sdružení majetková přiznání ke konci každého kalendářního roku.