Ze 193 přítomných poslanců hlasovalo pro 98 vládních poslanců. K přijetí bylo potřeba nejméně 97 hlasů.

Rozpočet počítá s příjmy ve výši 884,4 miliardy korun a výdaji ve výši 958,8 miliard korun. Mandatorní výdaje, neboli výdaje povinné ze zákona, dosahují 53 procent celkových výdajů, což představuje 508 miliard korun. Z těchto výdajů pak tvoří nejvíce sociální platby, které stoupnou v porovnání s rokem 2005 o 6,6 procent. Nárůst vykazují i starobní důchody, a to o 4,9 procenta, tedy v průměru o 380 korun.

Nyní půjde Zákon o státním rozpočtu do jednotlivých parlamentních výborů, které mají několik týdnů na to, aby v příslušných kapitolách rozpočtu navrhly změny. Dají se očekávat snahy jednotlivých poslanců pomoci svými návrhy vlastním volebním regionům.

Zdroj: ČSÚ, MF

Poté bude následovat čtení druhé. V posledním, třetím čtení budou poslanci hlasovat o pozměňovacích návrzích a pak i o tom, zda se rozpočet jako celek schválí. Dá se očekávat, že třetí čtení přijde na řadu koncem listopadu či začátkem prosince.

V případě, že Sněmovnou projde, půjde rovnou na Pražský hrad k podpisu prezidenta. Senát se na rozdíl od ostatních norem tímto zákonem nezabývá. Pokud by však Sněmovna rozpočet neschválila a nepodařilo by se to ani do konce roku, musel by se stát řídit rozpočtovým provizoriem.