Ministr financí Bohuslav Sobotka to navrhne na středečním jednání vlády jako nový možný způsob privatizace. Je to reakce na předpisy Evropské unie, podle kterých nelze právnické osobě prodat dům s větší slevou proti tržní ceně, i když tuto právnickou osobu tvoří nájemníci jednotlivých bytů.

Pokud se ale podle Evropské komise právnická osoba ve smlouvě zaváže, že byty bez odkladu převede jednotlivým fyzickým osobám - nájemníkům, nelze to pokládat za nepovolenou veřejnou podporu.

Jinou možností, jak realizovat prodej státních bytových domů právnickým osobám, je podle Sobotky prodej domů se slevou, která nepřesáhne 100 000 eur (asi tři milióny korun) jednomu subjektu v období tří let. Takovou podmínku ale splňují jen některé bytové domy, které jsou značně zchátralé a jejichž tržní cena je nízká.

Kvalitní domy se do limitu nevejdou

Například domy v dobrém stavu nebo ty, v nichž jsou komerční prostory či volné byty, se do limitu nevejdou. Třetí možností je zvýšit nájemníkům kupní cenu na úroveň tržní, což by ale mohlo vést ke ztrátě zájmu lidí o koupi.

Privatizace státních domů probíhá už léta například u těch bytových domů, které jsou spravovány Pozemkovým fondem a v nichž žijí bývalí nebo současní zemědělci. Privatizují se i domy bývalé státní organizace České dráhy obývané železničáři apod.

S pravidly Evropské unie se musí vyrovnat i obce, které rozprodávají svůj bytový fond nájemníkům. Řada z nich proto přechází z prodeje celých domů družstvům nájemníkům na privatizaci jednotlivých bytů. V tomto případě totiž EU neklade žádné podmínky na výši ceny.