Pro letošní rok schválila Evropská komise (EK) další monitoring. Do konce března 2006 by mělo být vyšetřeno 2250 ptáků z celkem 91 hospodářství, což je téměř polovina všech chovů. "Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve světě došlo též k navýšení monitoringu a jeho rozšíření o vyšetření volně žijících ptáků," uvedl Duben.

EK v úterý také avizovala zákaz dovozu drůbeže, veškerých ptáků, násadových vajec a neošetřeného peří z Turecka. V české republice tento zákaz bude samozřejmě také platit. Brusel navíc denně informuje SVS o situaci v Rumunsku, kde bylo zaznamenáno podezření výskytu ptačí chřipky. Pokud se potvrdí, EK přijme případná opatření.

Česku zatím přímé nebezpečí nehrozí

Ačkoliv SVS celou situaci pečlivě monitoruje, není podle Dubna česká republika akutně ohrožena. "žádném případě není na místě vyvolávat paniku, jako by již ptačí chřipka byla za dveřmi," dodal Duben. Problém ptačí chřipky má totiž dva aspekty. Virus může mít totiž klasickou podobu, která postihuje chovy drůbeže, a potom také podobu vysoce nebezpečného viru H5N1, který může být přenosný na člověka. Takový člověk by ale musel být vystaven masivní infekci.

Odborníky ale znepokojuje možnost zmutování viru H5N1, které by mělo za následek přenositelnosti z člověka na člověka. K tomu zatím nedošlo. Pokud taková situace nastala, pak: "by ji  řešili výrobci vakcín a kompetentní autority ministerstva zdravotnictví," vysvětlil Duben.

V ČR se k dnešnímu dni, na rozdíl od některých zemí EU, virus ptačí chřipky nevyskytnul. České drůbeží maso, které se dostane na náš trh je tak z hlediska ptačí chřipky prakticky bezrizikové.