Česká republika si v posledním čtvrtletí dále půjčovala od Evropské investiční banky (EIB). Svůj dluh u této bankovní instituce tak zvýšila o 2,2 miliardy korun na 7,7 miliardy. To je jen přibližně 64 procenta z plánovaných 11,78 miliardy, které si vláda hodlá letos půjčit.

Za poslední tři měsíce vydala vláda domácí středně a dlouhodobé státní dluhopisy ve výši 27,8 miliardy korun. Tím dosáhla celkové výše emise těchto dluhopisů 81,6 miliardy, což je 68 procent vyhlášené maximální výše pro letošní rok.

Naopak objem státních pokladničních poukázek klesl v souhrnu o 11 miliard korun a celkové letošní stažení pokladničních poukázek z oběhu dosáhlo 27,5 miliardy Kč. Do konce roku se dá očekávat další pokles tohoto finančního nástroje a to v objemu kolem 50 miliard.

Nemusíme splácet hned

Pokles krátkodobého státního dluhu z 21,7 procenta k 30. června na 19,4 procenta k 30. září je potvrzením poklesu za druhé čtvrtletí letošního roku. Ministerstvo financí (MF)  tak plní cíl pro rok 2005 (24 procent a méně) a dokonce i konečný limit, který nastavila pro rok 2006 (20 procent a méně).

To ale pravděpodobně nevydrží dlouho. "Do konce roku tento ukazatel pravděpodobně překročí opět hranici 20 procent vzhledem ke splátce 37. emise státního dluhopisu v objemu 28 miliard Kč v říjnu 2006," uvedlo MF.

Průměrná splatnost státního dluhu se lehce zvedla na 5,85 roku, což odpovídá předsevzetí vlády pro tento rok, které činilo 5,5 - 6,5 roku.

Vybrané parametry státního dluhu
parametr stav k 30.9.2005 stav k 30.6.2005 stav k 31.3.2005
státní dluh celkem        (v mld. Kč) 662,6 643,6 618,2
krátkodobý státní dluh   (v %) 19,4 21,7 25,5
průměrná splatnost (roky) 5,9 5,8 5,6
zdroj: MF ČR