Do českého zdravotnictví ročně putuje téměř 200 miliard. Kromě zmiňovaných peněz od zdravotních pojišťoven se na této částce podílí stát devíti miliardami, které jsou určeny převážně na investice do nemocnic a hygienickou službu.  Další prostředky plynou i z jiných resortů a krajů.

Struktura výdajů se příliš nemění, objem prostředků do vydávaných do zdravotnictví ale stále roste. Tento nárůst je přímo úměrný nárůstu objemu peněz ve zdravotním pojištění.

Díky regulacím se podařilo lehce snížit  podíl nemocnic na celkových výdajích. Tento trend je shodný s trendem EU, kde je výrazněji posilována ambulantní péče.

Nejpalčivějším problémem tak zůstává nárůst výdajů na léky, uvedl mluvčí VZP Jiří Suttner. Pojišťovny letos uhradily náklady na léky ve výši 38 miliard korun, z celkových 55 miliard. Na nárůstu objemu výdajů na léky se nejvíce podílely nemocnice, kterým stouply výdaje na léky o osm procent, a léčebny dlouhodobě nemocných, kterým výdaje stouply dokonce o 12 procent.

Zdravotní pojišťovny požadují, aby se v příštím roce úhrady nezvyšovaly a aby byly zmrazeny ceny léků. Dále žádají, aby ministerstvo zdravotnictví nepodnikalo do voleb žádné zásadní kroky a aby vzalo zpět návrhy těch zákonů, které dle nich omezují roli pojišťoven v systému. Tento návrh hodlají předsedové správních rad zdravotních pojišťoven předložit premiérovi Paroubkovi na dnešním jednání.