V roce 2030 budou jednočlenné domácnosti tvořit už více než 34 procent z celkového počtu domácností. Důvodů, proč stále více Čechů a Češek žije samo (a jejich počty budou stoupat), je několik.

"Především populace stárne, prodlužuje se věk dožití. Muži ale umírají dříve než ženy, a proto roste počet starších žen - vdov," říká politoložka Martina Hronová.

Mění se životní styl

Stále více dětí se osamostatňuje a stěhuje od svých rodičů - což byl ještě před patnácti lety jev zcela nerealizovatelný. "Zatímco dříve jediná možnost, jak získat samostatný byt, byl sňatek mladých lidí a narození dětí, na jejichž základě dostali manželé přidělený nový byt v paneláku, dnes se situace radikálně změnila," dodává Hronová.

Mladí lidé si dnes stále více najímají samostatné byty, stále více rodičů staví či kupuje pro děti byt nebo se odstěhují do vlastního menšího bytu a ten původní přenechá dětem. Současně klesá počet sňatků, zvyšuje se věk ženichů a nevěst a rodí se stále méně dětí, než kolik lidí umírá.

Na počtu růstu jednočlenných domácností má vliv i počet rozvodů, který sice neroste, ale ani výrazně neklesá a udržuje se řadu let ve výši okolo třiceti tisíc ročně. Dalším vlivem na růst počtu jednočlenných domácností je i současný trend soužití mladých lidí. Každý z nich žije sám ve vlastním bytě, kde se navštěvují. To má řadu ekonomických, sociálních a společenských dopadů.

Struktura českých domácnosti
rok 2005 rok 2030 Celkový počet domácností 4 366 218 100 % 4 811 311 100 % Neúplné rodiny s dětmi 361 483 8 % 318 461 6,6 % Úplné rodiny s dětmi 1 076 049 24,6 % 864 775 18 % Domácnosti jednotlivců 1 332 362 30,5 % 1 633 668 34 % zdroj: ČSÚ

Dopady na ekonomiku

Stoupající počet domácností s jedním členem představuje, pokud dosáhnou věku seniorů, významný sociální problém. Fakt, že se o seniory nebude mít kdo z rodiny postarat, klade velké nároky na sociální služby, tedy i na sociální výdaje. Na druhé straně potřeba rozvíjení sociální služby může být jedním ze zdrojů vyšší zaměstnanosti. Osamělost lidí se může současně stát vážným psychologickým a psychiatrickým problémem.

Osamělost zvyšuje počty sebevražd, psychických onemocnění, zvyšuje agresivitu, neschopnost komunikace mezi lidmi, v zaměstnání a ve společnosti vůbec.

Neochota mladých lidí uzavírat manželství a současně i odhodlání mít děti vyžaduje rovněž změny v sociálním systému. Buď příjmy mladých lidí budou stačit na najímání chův, uklízeček a pečovatelek o děti, nebo se bude zvyšovat tlak na rozšiřování či obnovování jeslí a školek. Pokud tyto formy budou některými politickými stranami potlačovány jako relikt socialismu, bude růst počet lidí závislých na sociálních dávkách, což ovlivní nejen rozpočet, ale řada rodin nebude mít děti, říká Hronová.

Recept neexistuje

"Jednoduchý recept, jak posilovat zájem lidí vytvářet početné rodiny, mít děti, neexistuje," říká Zdena Prokopová z Informačního a poradenského centra pro ženy ROSA.

Je třeba kombinovat jak propopulační opatření, jako jsou daňové úlevy pro rodiny, výstavba cenově dostupných sociálních bytů se změnou klimatu ve společnosti, kdy funkční rodina bez problémů by představovala významnou hodnotu na společenském žebříčku hodnot.