"Zahraniční zadluženost Česka systematicky roste od okamžiku vstupu země do EU. Dluh se proti březnu 2004, tedy poslednímu údaje před vstupem země do EU, zvýšil o třetinu, tedy o více než 9 miliard eur," řekl analytik HVB Bank Pavel Sobíšek.

Podle něj to ale není žádná tragédie, V porovnání s jinými státy je výše přijatelná. Navíc stoupá hlavně dlouhodobá zadluženost kvůli provázanosti české ekonomiky se zahraničím. "Vládní dluh vůči zahraničí se na celkovém zahraničním dluhu podílí jen pětinou," doplnil Sobíšek. 

Zadlužují se hlavně podniky

Rozhodující část přírůstku zadlužení připadala na podnikový sektor. Ten se na celkovém dluhu podílí 61 procenty. Firmy stále více v zahraničí čerpají úvěry, než aby je splácely, peníze přicházají také od mateřských společností v zahraničí.

Zadlužení vládního sektoru se zvýšilo hlavně v důsledku využití úvěru od Evropské investiční banky na výstavbu infrastruktury a vznikem dlouhodobého závazku za pronájem stíhacích letadel. Podíl vládního sektoru na celkovém zadlužení se přiblížil 19 procentům.

Pokračoval trend poklesu zahraniční zadluženosti bankovního sektoru, jehož podíl nyní představuje 20 procent. K poklesu přispělo výrazné snížení stavu přijatých krátkodobých depozit a splacení dříve čerpaných bankovních úvěrů.

Investiční schodek se snížil

Schodek investiční pozice České republiky vůči zahraničí se ve druhém čtvrtletí snížil na 785,5 miliardy korun z 825 miliard na konci prvního čtvrtletí. Meziročně schodek stoupl o 200 miliard korun.

Poměr schodku investiční pozice k HDP se snížil na 27,8 procenta.