Lidé s příjmem nad 14 500 korun by si díky zvednutí hranic pro výpočet nemocenských dávek mohli v nemoci mírně polepšit. Pokud jsou nyní nemocní, jejich mzda je velmi nízká, často si proto raději vybírají dovolenou. Naopak lidem s nižšími příjmy se marodit vyplatí.

Nemocenské dávky osob se mzdou nižší než 14 500 korun se nezmění. Při výdělku vyšším - a to až do 21 000 korun - by měli nemocní dostávat měsíčně zhruba o 200 korun víc. Lidé se mzdou nad 22 500 korun dostanou měsíčně více o 650 korun. Maximální dávky tak budou činit 12 020 korun.

Příklady nových nemocenských dávek (v Kč)
měsíční příjem nemocenská 2005 nemocenská 2006 rozdíl
15 000 9066 9166 100
18 000 10 234 10 448 214
20 000 10 993 11 204 211
22 500 11 370 12 020 650
Zdroj: MPSV

Hranice pro výpočet dávek se upravují podle vývoje průměrné mzdy. Počítají se z tzv. denního vyměřovacího základu, který představuje průměrný denní příjem v posledním roce. Do základu se započítává celá částka do spodní hranice příjmu, která se v lednu zvedne ze 480 na 510 korun. Vrchní hranice se pak posune z 690 korun na 730. Z částky mezi oběma limity se pro dávky započítává 60 procent. Pokud lidé v posledním roce vydělali denně víc než 730 korun, nemocenská to nezohlední.

Zaměstnavatelé jsou stále ve hře

Nové nemocenské dávky by měly platit do konce příštího roku. Kdyby ale Sněmovna schválila nový zákon o nemocenské, podle něhož by dávky v prvních dvou týdnech nemoci místo státu poskytovali zaměstnavatelé, [celá zpráva] situace by se mohla změnit. Norma by pak nejspíš upravila i nové hranice pro výpočet dávek.