Podle něj všechny zásadní hospodářské ukazatele pozitivně ovlivnila velká poptávka po uhlí v prvním kvartále. Vyšší než předpokládal podnikatelský záměr byla i revírní odbytová těžba. Dosažených 3 036 700 tun překročilo plánovaný výsledek o 257 500 tun a bylo jen nepatrně nižší (o 4 700 tun) než skutečnost srovnatelné periody loňského roku.

"To vše za situace, kdy koncem minulého roku byla ukončena těžba na dole Barbora s kapacitou 1 miliónů tun," uvedl Chalupa.

Celkové výnosy za první čtvrtletí dosáhly 7,469 mliard korun a byly o 408 miliónů korun vyšší, než předpokládal podnikatelský záměr.