Nejvyšší je poplatek u ledniček, a to 420 Kč. Pouze několikakorunový poplatek se naopak účtuje u mobilních telefonů.

Výrobci mají podle novely odpadového zákona od 13. srpna povinnost zajistit zpětný odběr, zpracování a odstranění starých elektrospotřebičů. Náklady na tento systém má pokrýt recyklační poplatek, který je uveden odděleně od ceny zakoupeného výrobku a poslouží na likvidaci zboží vyrobeného do 13. srpna. Navíc musejí výrobci a dovozci do ceny nových spotřebičů vyrobených po tomto datu zahrnout i náklady na jejich budoucí likvidaci, což zvýší cenu výrobků až o několik procent.

Recyklační poplatky začali od začátku září k cenám velkých a malých domácích spotřebičů účtovat klíčoví dovozci a výrobci sdružení ve společnosti Elektrowin. Řada obchodníků ještě v první polovině září doprodávala staré zásoby, takže poplatky se u cenovek těchto výrobků objevily až nyní. "Viditelné příspěvky se už postupně objevují v obchodech," řekl včera ředitel společnosti Elektrowin Roman Tvrzník.

Marži si vzít nenechají

Většina obchodníků se k možnosti, že by o recyklační poplatek či nárůst cen spotřebičů snížili své marže, zatím staví spíše odmítavě. Tvrdí, že kvůli silnému konkurenčnímu boji na poli domácích elektrospotřebičů mají malé marže a jejich další snížení si nemohou dovolit.

Elektrovýrobky s recyklačním poplatkem již prodává například síť specializovaných prodejen Euronics. "Příspěvky na likvidaci historického elektrozařízení se v našich obchodech začaly objevovat poté, co jsme před několika dny doprodali staré zásoby. Nyní již kupujeme spotřebiče od výrobců s tímto speciálním poplatkem," řekl včera mluvčí prodejen Euronics Bohuslav Komín. Naopak obchodní řetězec Tesco dosud prodává elektrospotřebiče bez recyklačních poplatků.

Několikasetkorunové recyklační poplatky u ledniček či televizí podle Komína nebudou mít nepříznivý vliv na prodej tohoto zboží. "Jsou to spotřebiče, které lidé kupují kvůli tomu, že je v domácnostech potřebují. Také u menších výrobků, kde je poplatek v řádech desítek korun, by to nemělo mít výrazný vliv na prodejnost," uvedl. Očekávané zavedení recyklačních poplatků podle něj v závěru letních prázdnin zvýšilo prodej například ledniček a televizí, u kterých jsou poplatky nejvyšší.

Cenu zřejmě zvýší i "neviditelný poplatek"

Cenu elektrovýrobků zvýší i takzvaný neviditelný poplatek, který bude použit na financování sběru a likvidace elektrospotřebičů uvedených na trh po 13. srpnu. Poplatek budou dovozci a výrobci platit podle svého podílu na trhu. "Některá společnost mohla mít rezervu ve své kalkulaci, a potom to (poplatek) nepromítla (do ceny výrobku). Většina našich akcionářů ale spíše provedla novou kalkulaci," podotkl Tvrzník.

Výrobci a dovozci budou muset zajistit využití elektroodpadu a vyloučit používání nebezpečných látek u některých typů zařízení. Souhrnem musí do konce roku 2006 podle evropské směrnice Česko vybrat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na jednoho obyvatele ročně, tedy zhruba 40.000 tun. Další cíl stanoví Evropská komise v roce 2008. Loni se v Česku sebralo zhruba 13 tisíc tun elektroodpadu.