Ve všech těchto zemích je pro přiznání státního důchodu potřeba splnit podmínky důchodového věku a potřebného počtu let placení sociálního pojištění.

V ČR mají občané s podprůměrnou mzdou poměrně vysoký důchod, který dosahuje téměř devadesáti procent výdělku před odchodem do penze. Penze u občanů s nízkými příjmy je tak v Česku v horní polovině mezi členskými zeměmi OECD. Například na Slovensku činí 58,2 %, v USA 61,4 %, v Irsku 63 %.

Naopak penze u občanů s nadprůměrnými příjmy je v ČR jedna z nejnižších. U lidí s dvojnásobkem průměrného příjmu představuje 35,3 procenta platu před penzí. V Evropě je nižší jen ve Velké Británii (29,8 %). Například na Slovensku je tento podíl 65,7 %. Vůbec nejvyšší je ve Finsku, kde převyšuje 123 procent.

Jaký je důchod vůči průměrnému platu
země poměr důchodu k průměrné mzdě
Lucembursko 109,8
Řecko 99,9
Rakousko 93,2
Maďarsko 90,5
Itálie 88,8
Španělsko 88,3
Nizozemsko 84,1
Německo 71,8
Finsko 71,5
Polsko 69,7
Francie 68,8
Belgie 63,1
Slovensko 60,2
Česko 58,2
Dánsko 54,1
USA 51,0
Velká Británie 47,6
Irsko 36,6
zdroj: OECD

Celkově dostávají důchodci nejnižší penze na Novém Zélandu a v Irsku, kde nedosahují ani čtyřiceti procent průměrné mzdy. V USA a Velké Británii jsou penze kolem 50 %. Státem garantovaná minimální penze je nejvyšší v Lucembursku, kde má důchodce po stanoveném počtu odpracovaných let nárok na 1108 euro měsíčně (přes 32 tisíc Kč).

Průměrný důchod v Česku činí necelých 7300 korun a průměrná čistá mzda, kterou si zaměstnanec přinese domů po zaplacení daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění, je 12 500 Kč.