Deficit zahraničního obchodu v březnu oproti únoru vzrostl o 6,1 miliardy. Dovozy v korunovém vyjádření vzrostly v březnu meziročně o 4,2%, zatímco vývozy vzrostly o pouhých 1,5%. Tempo růstu a exportu vyjádřené v eurech se po mnoha měsících příliš neliší od vyjádření v korunách (dovoz +3,0% a vývoz +0,3%) díky tomu, že se koruna navrátila k hodnotám, kde byla před rokem.

"Negativně se na deficitu ale podepsaly i vyšší dovozy plastů. Dlouhodobě se kromě toho ve statistice nepříznivě odráží slabá výkonnost německé ekonomiky," uvedl Pikora a dodal, že "do Německa přitom směřuje téměř 40% všech našich exportů." Vývoz automobilů poklesl o 7,5%. Naopak dovoz ve stejném období vzrostl o 10,9%. "To lze podle nás vysvětlit tím, že díky rychlému růstu reálných mezd si stále více lidí může dovolit zahraniční vůz," je přesvědčen analytik.

Obchodní bilance byla aktivní v obchodě s vyspělými tržními ekonomikami (především státy EU 64,9 mld. Kč) a se zeměmi Středoevropské dohody o volném obchodu (45,6 mld. Kč). Dlouhodobě vykazuje schodek obchod s rozvojovými ekonomikami (57,1 mld. Kč), Čínou (60,5 mld. Kč) a Ruskem (45,7 mld. Kč). "Zde se do značné míry odráží, že do těchto zemí se nám díky různým bariérám složitě vyváží a dovozy jsou často nafukovány nerostnými surovinami a především ropou," soudí Pikora.