Komisař McCreevy je přesvědčen, že tuto oblast je třeba reformovat. Vysoké náklady na vypořádání transakcí mezi jednotlivými zeměmi jsou totiž podle něj jedním z hlavních důvodů, proč se v Evropě stále nedaří vytvořit jednotný fungující trh s cennými papíry.

"Přeshraniční obchodování je stále drahé, někdy dokonce zcela nepřístupné. Náklady na vypořádání transakcí mezi jednotlivými zeměmi jsou někdy až šestkrát vyšší, než je tomu na domácím trhu. Hovoříme přitom o velkých penězích," uvedl McCreevy. Komise proto podle něj zváží varianty, jak tento stav změnit.

K vypořádání transakcí dochází po uzavření akciových obchodů. Zjišťuje se, zda prodejce cenných papírů či jiných finančních aktiv dostal skutečně zaplaceno, a že novému majiteli byly cenné papíry opravdu připsány na účet. Tyto služby, v hantýrce označované jako "plombování" finančních trhů, jsou klíčové pro zajištění hladkého fungování trhů.

Jedním z hlavních problémů finančních trhů v Evropské unii je právě to, že vypořádací systémy jsou stále příliš omezovány linií státních hranic. "Zaznamenal jsem na trhu rostoucí přesvědčení, že vytvoření konsolidované struktury, například jako je centrální vypořádací protistrana, by mohl napomoci k rozvoji Evropského kapitálového trhu," míní McCreevy.