Pouhá důvěra v tradiční dobré jméno a slibné vyhlídky není na místě. Obezřetnost a pojištění kontraktů se proto doporučuje ne jen na východních trzích.

Německo a Rakousko jsou pro naše podnikatele jednou z nejvýznamnějších exportních oblastí. Směřuje sem více než polovina českého vývozu. V Německu ovšem ročně zbankrotuje na třicet tisíc malých a středních firem, byť odhady již delší dobu hovoří o oživení. Důkladně si ověřit bonitu, spolehlivost a finanční stabilitu budoucího spoluhráče se vyplatí také v Rakousku. Podle rakouského Kreditschutzverband (KSV) zde počet nesolventních firem stále roste. Od počátku letošního roku bylo zaznamenáno 3560 krachů, což je nárůst o 15 procent. Očekává se však, že se toto číslo ještě zhorší - až na sedm tisíc za celý letošní rok.

Nejpostiženější skupinou jsou rakouské malé a střední firmy. V mezinárodním srovnání činí index insolventnosti (podíl nesolventních firem na celkovém počtu) v Rakousku 1,8 %. Západoevropský průměr se přitom pohybuje kolem 0,6 %.

Za Rakouskem je Lucembursko s 1,6 %, Francie s 1,4 % a Německo s 1,3 %. Nejméně insolventních firem má údajně Španělsko a Řecko (0,1 %).

Nejvíce postiženy jsou tímto trendem oblasti Vorarlberg (53 %), Dolní Rakousko (35 %), Tyrolsko (32 %), Salzburg (23 %), Burgenland (21 %) a Štýrsko (20 %). K nejnižšímu růstu insolventních firem došlo v Korutanech (6 %), Vídni (5%) a Horním Rakousku (-2 %). Ve Vídni je však stále nejvyšší počet nesolventních firem.

Prověřit partnera a obchod pojistit

Vyplatí se proto ne jen v Německu a Rakousku využít služeb, které nabízejí proexportní agentura CzechTrade (ověření bonity partnera) či Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Ta kromě pojištění rizik na zahraničních trzích disponuje řadou pro exportéry důležitých informací o možném riziku. Využít lze i nabídky komerčních pojišťoven.

"Srovnáme-li pojištění pohledávek s jinými způsoby zajištění (dokumentární inkaso, zástavní právo nebo bankovní záruka), pak v případě pohledávek se splatností do jednoho roku je pojištění pohledávek ideální," tvrdí Markéta Stržínková z pojišťovny Atradius, světové dvojky v pojišťování pohledávek. V Německu se pohybuje tzv . propojištěnost pohledávek v rozmezí 30 - 40 % všech pohledávek, zatímco v ČR je to podle ní daleko pod desetiprocentní hranicí. Naše firmy zkrátka pojištění pohledávek podceňují.

Vlna insolvencí se často týká krize celého odvětví. Například v letech 1997 - 2000 probíhala v Německu velká krize stavebnictví. Totéž se týká třeba textilu, kde jsou evropské společnosti ohroženy nízkými cenami výrobků z východní Asie.

"Někdy se ale může jednat o lehkovážného majitele, který užije své zisky pro osobní potřebu namísto dalších investic, chybně si vytvoří strukturu financování," dodává Stržínková s tím, že i zavedené nadnárodní koncerny mohou potkat zásadní problémy spojené s machinacemi v účetnictví.

Pokud jde o větší dodávky ve statisících korun, doporučuje se vyžadovat další záruky jako směnky. Každý obchod by měl začínat menšími dodávkami v řádech desítkách tisíc, po získání platební zkušenosti lze přistoupit k jeho navýšení. V případě opakujících se dodávek (tzv. revolving) je vždy na místě vyžádat si nabídku pojištění, kterou pojišťovny dělávají zdarma.

Více čtěte v pondělním Právu - příloze FIRMA.