Ústřední ředitel ČSSZ Jiří Hoidekr však říká, že na tuto práci nemá ani lidi ani peníze a varuje, že může být ohrožena výplata důchodů. "Hrozí, že se ČSSZ ocitne v kritické situaci, kdy přestane zvládat i ty činnosti, ke kterým byla zřízena, jako je výplata dávek důchodového a nemocenského pojištění, či výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti," uvádí Hoidekr v prohlášení zaslaném v úterý Právu.

"Situace České správy je havarijní a je nezbytné ji urychleně řešit. Nestane-li se tak, nejen že se oprávněné osoby v pokročilém věku svého nároku hned tak nedočkají, ale může se celý systém sociálního pojištění rychle zhroutit. Pomoc vlády musí přijít neodkladně," vyzývá Hoidekr.

Podle odhadů ČSSZ si nové odškodnění vyžádá víc než jeden milion hodin práce. Očekává se až 140 tisíc žádostí o odškodnění. To podle mluvčí ČSSZ Štěpánky Mikešové není možné zvládnout bez toho, aniž by došlo k personálnímu a finančnímu posílení.

Tři druhy odškodnění

Podle Mikešové obavy sdílí i ministerstvo práce a sociálních věcí, které je nadřízeným orgánem ČSSZ. "Ministr Zdeněk Škromach by měl proto předložit vládě návrh na zajištění realizace uvedeného zákona v letech 2005 až 2008," dodala mluvčí. První část nového zákona se týká příplatku k důchodu, který by měli dostávat účastníci tzv. prvního a druhého odboje, kteří pobírají starobní nebo plný invalidní důchod a rovněž jejich pozůstalí. ČSSZ odhaduje, že o tento příplatek požádá až 50 000 lidí.

Druhá část zákona se týká zvláštního příplatku k důchodu, který se mimo jiné vztahuje na poživatele starobního, invalidního a částečného invalidního důchodu, kteří pobírají důchod upravený kvůli účasti v národním boji za osvobození za 2. světové války a dále i na osoby soudně rehabilitované za věznění v padesátých letech a za pobyt v táborech nucených prací. Počet žadatelů lze odhadnout až na 80 tisíc.

Třetí část zákona počítá s jednorázovou peněžní částkou pro účastníky národního boje za osvobození a stanovený okruh pozůstalých. Podle odhadu ČSSZ bude těchto žadatelů asi deset tisíc.