PKN Orlen tak dnešním rozhodnutím KCP znovu nabude hlasovací práva k akciím Unipetrolu. "PKN Orlen po zveřejnění svých nabídek převzetí splní zákonnou povinnost a znovu nabude hlasovací práva ke všem společnostem," uvedla Sedláčková.

Toho, že PKN Orlen svými předchozími nabídkami přechodně ztratil hlasovací práva k akciím Unipetrolu, se snažil využít minoritní akcionář, firma Atlantik FT, která požádala o svolání mimořádné valné hromady. Unipetrol ji zorganizoval na 6. září. Pokud by PKN v té době nedisponovala hlasovacími právy, mohli by drobní akcionáři na valné hromadě prosadit výměnu statutárních orgánů společnosti, schválit mimořádnou dividendu nebo dvěma třetinami přítomných hlasů změnit stanovy společnosti. Po dnešním rozhodnutí KCP však může PKN opět svá práva v Unipetrolu hájit.

Nabídka, již dnes komise schválila, byla od PKN již třetí. PKN Orlen dvakrát zvedl cenu povinného výkupu menšinových akcionářů poté, co u burzovní komise neuspěl s původní nabídkou 103 korun na akcii a následnými 135 koruna za akcii Unipetrolu.

Menšinoví akcionáři Unipetrolu cenové návrhy PKN kritizovali a označili je za příliš nízké. Kurz Unipetrolu na pražské burze dnes uzavřel na 194,3 koruny. Obchodníci ale připomněli, že PKN dává cenou najevo, že má zájem udržet Unipetrol na pražské burze.