Například České pojišťovně (ČP), která poskytuje služby většině zemědělců, nahlásili nešťastní obdělavatelé půdy přes dva tisíce škod. Jenom po vichřicích a krupobití, jež postihlo některé oblasti Česka na přelomu července a srpna, od nich eviduje ČP škody ve výši 138 miliónů korun.

Nejvíce postiženými regiony jsou letos jižní Čechy a Vysočina. Za škody kolem 60 miliónů korun především na Táborsku, Pelhřimovsku, Havlíčkobrodsku a na Žďársku mohlo dosud hlavně krupobití, dvacet procent šlo pak na vrub vichřice. Kroupy ničily úrodu i ve Středočeském a Východočeském kraji, na Ústecku větrná smršť poničila chmelnice.

Během prvního pololetí letošního roku přijali operátoři ČP od zemědělců 1588 telefonátů o pojistných událostech, nejčastěji se na ni obraceli zemědělci z jižní Moravy. Nejméně hlášení přijala pojišťovna v únoru (245) a nejvíce v dubnu (415).

V ostatních měsících se počty pohybovaly kolem 250 až 300 škod. "Nejvíce těchto případů se týkalo zvířat, kde šlo především o jejich úhyn, nutnou porážku nebo utracení. Nejednou bylo hlášení spojeno s takzvanou nemocí šílených krav BSE," sdělil Právu mluvčí ČP Václav Bálek.

I přes škody bude ale letošní úroda například obilí podle odhadů velmi dobrá. [celá zpráva]

Vichřice působily škody i na obydlích

Letní vichřice, bouřky a přívalové deště však poškodily nejen zemědělce. Škody klientů z víkendového řádění živlů před dvěma týdny pojišťovny odhadly na více než 200 miliónů korun. Tisícovky pojistných událostí vznikly na střechách a při zaplavení domů, nejvyšší škody ale vznikly právě zemědělcům na plodinách.

Například pojišťovna Kooperativa zaznamenala po tomto víkendu přes 700 pojistných událostí s celkovou škodou přes 50 miliónů korun. "Nejčastěji šlo o poškození střech včetně krovů, místní záplavy, kdy voda protekla chalupami a domky, a o popadané stromy na pojištěné objekty," uvedl mluvčí pojišťovny Marek Vích.