To by se mohlo například stát, kdyby došlo na exekuci jejich vkladů ve stavební spořitelně. Výkon rozhodnutí postihující uspořenou částku nebo její část je totiž podle zákona o stavebním spoření považováno za nakládání s vkladem, což mívá závažné důsledky.

Pokud totiž klient nespořil zákonem požadovanou dobu - pět let u smluv uzavřených do konce roku 2003 a šest let u smluv uzavřených po tomto datu - tak v důsledku exekuce porušuje smlouvu a ztrácí nárok na výplatu státní podpory dosud evidované na jeho účtu ve formě záloh. Může ztratit až 22 500 korun.

Stavební spořitelny pak už klientovi nemohou nijak pomoci. V takovém případě jsou totiž ze zákona povinny vrátit zálohy na účet ministerstva financí.

Wüstenrot: Počet postižených stagnuje

Spořitelny upozorňují, že dostávají stále více exekučních příkazů. "V letošním prvním pololetí stoupl počet došlých a zpracovaných exekučních příkazů asi o 30 procent. Počty uskutečněných exekucí, to je výplat dlužné částky z účtu klienta, se ale nezvyšují. Skutečně postižených klientů jsou desítky měsíčně," sdělila Právu tisková mluvčí stavební spořitelny Wüstenrot Helena Dušková. Podle ní proto, že mnozí dlužníci v posledních chvíli svoje dluhy uhradí.

I zmíněný počet je ovšem varující. Lidé by proto neměli podceňovat situaci a jakmile se dozví o exekuci, měli by okamžitě splnit všechny svoje závazky tak, aby nebyla porušena smlouva o stavebním spoření a ztracena veškerá státní podpora.

Musí ale počítat s tím, že v této fázi musí uhradit nejen vlastní dluh, úroky z prodlení, soudní poplatky, náklady na právní zastoupení, ale i náklady exekuce a odměnu exekutorovi. Ta činí 15 procent z dlužné částky do tří miliónů, nejméně tři tisíce korun.

"Exekutor samozřejmě uvítá, když dlužník i v této fázi bez otálení uhradí vše, co má," řekl Právu Pavel Kočiš, tiskový mluvčí Exekutorské komory ČR.

Záměrem není poškodit klienta

Nelze z toho ale vyvozovat, že exekutoři preferují při výkonu rozhodnutí stavební spoření a neberou v úvahu, že dlužník v důsledku exekuce přijde o státní podporu.

"Exekutoři se vždy dotazují všech bank, zda u nich má dlužník vklady," uvedl Kočiš. Problémem je, že někteří lidé kvůli výhodnosti stavebního spoření jinde vklady, které by šlo postihnout exekucí, nemají. O naspořené peníze se exekutor obvykle zajímá na prvním místě, protože to je nejjednodušší cesta, jak dostat z dlužníka peníze. Navíc smlouvu o stavebním spoření má dnes většina občanů ČR -- zhruba šest miliónů lidí.

Právním podkladem exekuce nemusí být jen rozhodnutí soudu o exekuci, jak se lidé mylně domnívají. Vymáhání dluhů se v některých případech obejde i bez soudu. Například finanční úřady mohou vymáhat nezaplacené daně v rámci daňové exekuce. Obdobně lze vymáhat dluhy na sociálním pojištění. Některé spořitelny evidují stále větší počet exekucí vkladů klientů vedených právě úřady státní správy.