U právnických osob budou výplaty vázány na IČO. K výplatě bude tedy zapotřebí výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce.

Pokud se majitel vkladu rozhodne pověřit k převzetí výplaty jinou osobu, bude povinen ji vybavit specifickou notářsky ověřenou plnou mocí. Výplaty začnou v sobotu 17. května a klienti získají 90 procent svých vkladů, maximálně však 25 tisíc euro.

Klienti z řad občanů si přitom budou moci vybrat, zda si částku vyberou v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na zvolený účet. Banka chce výplaty zvládnout hladce a v co nejkratší době, chystá proto vyplácení i v sobotu. Nechce přitom omezit obsluhu ostatních klientů.

Problém by neměl být ani s nedostatkem peněz. "Fond pojištění vkladů konstatuje, že má zajištěn dostatek finančních prostředků k uspokojení nároků všech oprávněných osob," uvedl místopředseda fondu Karel Bidlo.

GE Capital Bank bude mít pro výplaty k dispozici 188 poboček. Sobotní výplaty zahájí na vybraných obchodních místech, která jsou nejblíže pobočkám Union Banky.