MF v návrhu reformy veřejných financí doporučuje zánik fondu na konci roku 2006. "Jsme připraveni naši agendu ukončit již v roce 2005. O termínu ale rozhodne vláda na základě privatizačních a finančních potřeb," řekl Drapák. Na stát totiž se zánikem fondu přejdou veškeré jeho neuhrazené závazky.

Definitivní termín zrušení FNM stanoví nový zákon, jehož věcný záměr by měla vláda projednat letos na podzim. Zákon by měl určit, na jaká ministerstva přejde zbývající agenda fondu. Nejvíce kompetencí zřejmě připadne na resorty financí a životního prostředí.

Z okolních zemí svou privatizační agenturu již zrušily například Polsko či bývalá NDR. Ve vyspělých zemích řídí privatizaci právě ministerstva financí. Ještě před svým zánikem musí FNM podle Drapáka dokončit řadu otevřených soudních sporů a privatizací. V současné době je v portfoliu fondu 189 společností, z toho 21 strategických. Podstatnou část majetku, který fond spravuje, tvoří společnosti ČEZ, Telecom a Unipetrol.

Privatizace Unipetrolu již začala výběrem poradce, fond však nepředpokládá, že by byla ještě letos dokončena. Prodej Telecomu je naplánován na rok 2005, naopak diskuse o privatizaci ČEZ se zatím ještě ani nerozběhla. "Tyto privatizace jsme schopni zvládnout do našeho zániku. Rozhodnutí je ale na vládě," uzavřel Drapák. FNM není jedinou státní institucí, kterou čeká zánik. Nejpozději v roce 2007 by měla ukončit činnost Česká konsolidační agentura. Některé malé mimorozpočtové fondy chce MF postupně zahrnout přímo do státního rozpočtu, rozpočty fondu dopravy a bydlení navrhuje schvalovat spolu se státním rozpočtem.

Důvodem navrhovaných opatření je snaha o konsolidaci a nižší deficity veřejných financí. FNM byl coby privatizační agentura státu založen v roce 1991. Valnou většinu státem vlastněných společností již prodal; z celkem 6732 privatizačních projektů jich bylo ke konci loňského roku ukončeno 6560, tedy přes 97 procent.