Návrh ponechat DPH ve snížené sazbě k zákonu přiřadila už Poslanecká sněmovna. Pokud norma projde, hoteliéři budou i nadále platit DPH ve výši pět procent, i když původně pro ně ministr financí Bohuslav Sobotka plánoval sazbu devatenáctiprocentní. Politici ale vyslyšeli volání, že zvýšení DPH zdraží ubytovací služby a způsobí pokles počtu turistů.

Vyvlastnění ano, ale...

Senátoři se v zákonu také pokoušejí zmírnit tzv. squeeze out, tedy vytlačení akcionářů z firmy majitelem, který drží více než 90 procent akcií. Většinoví majitelé toho už měsíc hojně využívají [celá zpráva].

Cenu, kterou nyní navrhnou, musí držitel menšinového podílu akceptovat. V návrhu stojí, že by sumu musela schválit Komise pro cenné papíry a ten, kdo akcie vykupuje, by také musel prokázat, že na to má dost peněz.

Sporný prodej pod cenou

Ve Sněmovně se do zákona také dostala pasáž, která firmám zakazuje prodávat zboží vyrobené pod cenou, a využívat tak svého postavení na trhu. Zákon by zaměřen především proti velkým nákupním centrům. Senátoři tento návrh Sněmovny ze zákona škrtli a do Sněmovny jej poslali bez něj.

Právě tento přívažek vyvolal v Senátu velké spory. Někteří senátoři tvrdili, že prodej za dumpingové ceny dostatečně hlídá právo EU a například prodejní řetězce jsou už nyní za takové chování trestány. Podle některých senátorů by zákon mohl ovlivnit například některé reklamní akce prodejců, kdy má symbolická cena výrobku jen nalákat zákazníky. Jako příklad zazněl prodej dotovaných telefonů za jednu korunu.

Odsunutý význam původního návrhu

Kvůli samým "důležitým" změnám, které se ale týkají naprosto jiných věcí, stojí původní význam zákona trochu stranou. Ministerstvo financí ho připravilo podle požadavků EU. Zákon upravuje upravuje dozor nad pojišťovnami a finančními konglomeráty. V České republice se zatím týká jediné společnosti, PPF.

Zákon upravuje situace, když by konglomeráty, které poskytují různé druhy finančních služeb (banky, pojišťovny, obchod s cennými papíry), musely čelit finančním problémům. Pád takové firmy by mohl rozhodit celý systém v dané zemi.

Zákon také dovoluje, aby si dozorové orgány jednotlivých druhů finančních institucí mohly mezi sebou vyměňovat informace. Nyní totiž musí skupina dávat tytéž informace každému úřadu zvlášť.