Vyšší spotřební daň u benzínu by se měly využít na opravy silnic a budování nových. Návrh na zvýšení spotřební daně u benzínu měl vzejít od ministerstva dopravy. Reforma má za cíl snížit výdaje státu a současně zvýšit příjmy do státní kasy.

Prosadit tuto změnu ve Sněmovně však nebude snadné. "S takovými návrhy nemůže vládní koalice počítat že je podpoříme. Jsme pro snižování daní," říká předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý. Proti zvyšování daní budou i komunisté. ODS i KSČM již společně například ve středu zamítly vládě návrh zákona na zvýšení spotřebních daní u tabáku a alkoholu.

Jasné slovo koncem května

Cena benzínu podle expertů tak kolísá, že koruna na benzínu navíc nemůže dramaticky změnit situaci motoristů. Proti návrhu na zvýšení spotřební daně u benzínu, jako zdroje zvýšení příjmů nemá připomínky žádná ze stran koalice.

Co se nakonec objeví v konečné verzi návrhu reformy veřejných financí a co se postupně změní je zatím stále jen v rámci předběžných dohod, říká ministr financí Bohuslav Sobotka. Ke konci května ministerstvo financí všechny připomínky a návrhy na škrty ve výdajích i zvýšení či snížení daní zpracuje do konečné podoby reformy veřejných financí a předloží je vládě.

O této konečné verzi by se již neměla vést žádná další dlouhá diskuse. Všechny změny, na kterých se vláda shodne, včetně nových rozpočtových pravidel se již promítnou do přípravy a konečné výše státního rozpočtu na příští rok, říká ministr.

Kde se rýsuje shoda

Na základě koaličních jednání se zatím strany vládní koalice shodly na snížení státního příspěvku na stavební spoření ze současných 4 500 na tři tisíce korun. Omezit by se měla rovněž výše nemocenské na začátku nemoci.

Dohody bylo dosaženo u záměru snížit daň z příjmů právnických osob, z 31 na 28 a výhledem na snížení na 25%. I když toto snížení není výrazné, jako strana, která prosazuje snižování daňové zátěže tento dílčí návrh podpoříme, říká Tlustý.

Shody bylo dosaženo v otázce daní z nemovitostí. Podle Sobotky by se do roku 2005 zavedl systém zaměřený na hodnotu pozemku podle cenové mapy. To by vedlo ke zvýšení daně a k posílení rozpočtů obcí, protože tato daň by zůstala v jejich příjmem. Změna daně z nemovitosti by se zatím nedotkla budov, řekl Sobotka.

Shoda mezi koaličními stranami dále panuje ve zvýšení spotřební daně u tabáku a alkoholu. Zákon zvyšující spotřební daň u lihu a tabáku, který vláda předložila do Sněmovny, však ve středu poslanci zamítli hlasy KSČM a ODS. Vládní koalice, i když se shodne, tedy nemá automaticky jisté, že také svoje návrhy ve Sněmovně prosadí.

Kde vládne tvrdý nesoulad

Na čem není možné se v koalici dohodnout je tzv. milionářská daň a dědická daň u osob blízkých. Oba návrhy jsou z dílny ČSSD. Proti je zejména Unie svobody. Rozšíření plátců dědické daně na osoby nejbližší, říká Ivan Pilip (US), je navíc absurdní i v tom, že výnos by byl pár set milionů korun.To skutečně nestojí za politické problémy a to ani nepočítáme náklady na výběr, říká Pilip.

Totéž platí u milionářské daně. Když jsme na ni kývli na podzim loňského roku bylo to za jiné situace - hledaly se peníze na povodně a návrh byl součástí celého daňového balíku..Nelze ovšem ani říci, že je shoda v tom, že se tyto návrhy už nebudou objevovat. Mohu pouze vyloučit, že bychom pro ně zvedli ruku. řekl Právu Ivan Pilip.

O čem se bude jednat

Zatím otevřená jednání jsou u daně z přidané hodnoty (DPH). Tady je podle Ivana Pilipa nejvíce rozdílných návrhů, od zavedení nulové sazby, přes zavedení různých mezistupňů - např. ve výši 15%. Zatím se platí daň snížená (5%) a základní (22%).

Unie svobody je pro postupné sbližování obou sazeb v sazbu jednu. Daň z přidané hodnoty se bude v rámci harmonizace daňové soustavy s Evropskou unií stejně posunovat ze snížené k základní sazbě mimo stavebních prací v bytové výstavbě, kde si ČR vyjednalo u EU výjimku, říká Sobotka.

Diskuse se určitě podle ministra povede i o možnostech snížení daní z příjmů fyzických osob, například formou různých odpočitatelných položek.