Podle průzkumu dávají značkovému zboží přednost celkem dvě pětiny lidí. U elektroniky je to nejvíce, 54 procent. Podobně je to u piva a vína (52%). U potravin se podle značky výrobku rozhoduje pouze pětina lidí.

Většina lidí považuje značkové zboží za kvalitní, ale ne nutně lepší. Funkčnost výrobku je stále vnímána jako důležitější než jeho značka. Lidé často koupí značkové zboží proto, že mu věří a považují jej za kvalitnější a trvanlivější a moderní.

Méně lidí si jej kupuje kvůli image, například proto, aby jim okolí závidělo, nebo proto, že je k tomu dohnal tlak někoho či něčeho jiného, například reklamy.

U jakého zboží lidé jednoznačně preferují značkové produkty (v %)
elektronika 54
pivo a víno 52
kosmetika 34
alkoholické nápoje 33
potraviny 21
zdroj: Factum Invenio

Nespokojenost a slevy

Pokud už lidé značku vyberou, často mají svou oblíbenou a jinou ani nekupují. Pokud je ke změně něco přinutí, je to nejčastěji nespokojenost s výrobkem (tedy i značkou) a často také sleva jiné značky. Ta dokáže přesvědčit 64 procenta dotázaných. V šedesáti procentech případů se lidé dají přesvědčit i radou známých.

Společnost Factum Invenio vydělila postoj lidí ke značce na čtyři skupiny. V té první jsou lidé, kteří mají u většiny zboží oblíbenou značku, kterou kupují. Ve druhé skupině jsou lidé, kteří mají rádi značkové zboží, o jakou ale jde konkrétně, na tom jim už příliš nesejde. Třetí skupinou jsou lidé, kteří značkové zboží odmítají protože mají "antisnobský" přístup a dávají přednost jinému zboží.

Poslední skupinou jsou "negativisté,  jejichž odmítavý postoj vůči značkovému zboží je výrazně podmíněný nízkými příjmy," uvedla Martina Rubášová ze společnosti Factum.