"Do roku 2012 by měly dosáhnout pěti procent tzv. cílové ceny bytu vycházející ze statistiky cen. S prvním zvýšením ministerstvo počítá od října 2006," uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj, který vládě zákon předložilo. To znamená, že roční nájem by měl být pět procent odhadnuté ceny bytu na trhu.

Aby zákon o nájemném v roce 2006 začal platit, musí ještě projít legislativním procesem v parlamentu a podepsat ho musí prezident. Česko nemá zákon, který nájemné upravuje už dva roky.

Vláda byla nucena zákon rychle připravit poté, co majitelé domů začali podávat žaloby na stát u Evropského soudu ve Štrasburku. Zákon v té době byl už sice vytvořen, ministerstvo ho ale muselo změnit. Evropský soud v obdobném sporu s Polskem rozhodl, že země má nájmy co nejrychleji deregulovat. České ministerstvo muselo zákon znovu upravit, protože samy úřady přiznaly, že i ČR by takový spor prohrála.

Majitelé domů pláčou, najemníci jásají

Majitelé domů tvrdí, že jim současné nájmy nestačí ani na opravy a údržbu domů. Spokojeni nejsou ani se stávajícím návrhem. Růst nájmů o deset procent ročně jim připadá málo. Odobný názor má i většina ekonomů. Proti návrhu bude ve Sněmovně zřejmě hlasovat ODS.

"Vláda nám zřejmě chce pomoci k našemu vítězství ve Štrasburku," komentoval vládní rozhodnutí předseda Občanského sdružení majitelů domů Tomislav Šimeček. Zákon je podle něj v rozporu s Listinou základní práv a svobod i s ústavním pořádkem. Sdružení nedávno podalo kvůli regulaci nájmů na dva tisíce stížností k Evropskému soudu pro lidská práva.

Podle majitelů domů by nájmy měly nejprve stoupnout jednorázově tak, aby pokryly náklady na opravy a údržbu domů a teprve potom by měly začít růst postupně.

Sdružení nájemníků zákon naopak vítá. Jejich zástupce Milan Taraba  říká, že skokové zvýšení nájmů, jak jej požadují majitelé, nepřipadá v úvahu. 

Kompenzace za vysoké výdaje

Ministerstvo práce současně připravuje zákon, který by měl lidem kompenzovat výdaje za bydlení, pokud přesáhnou více než 30 procent jejich příjmů.

V ČR je asi 750 tisíc bytů s regulovaným nájemným. Lidé, kteří v nich bydlí jsou proti těm, co bydlí za tržní nájmy, velmi zvýhodněni, například regulovaný nájem v Praze v bytě 2+1 je například 2500 korun, tržní nájem v podobném bytě je asi 10 tisíc korun. Ekonomové tvrdí, že deregulace nájmů by snížila ceny bytů a usnadnila obchod s nimi.

Zákon také usnadňuje majitelům domů vystěhování neplatičů.