"Majetková podstata pivovaru byla znárodněna na základě Benešových dekretů již v roce 1945. Žádné právní předpisy nemají usnesení o tom, že by se měly napravovat křivdy z těchto let," odůvodnil svůj verdikt soudce. "Právo várečné bylo zrušeno už v roce 1951, patří do právní historie, je to vyhaslý pojem," odmítl další argument žaloby. Soudce však připustil, že zmíněné znárodnění proběhlo bez náhrady a o tu by žalobci mohli začít usilovat.

"My nepožadujeme žádné restituce, chceme aby se prokázalo, že znárodnění proběhlo v rozporu se zákonem a tudíž je neplatné," uvedl Karel Svoboda, jeden ze žalobců a vnuk posledního předsedy správní rady někdejšího Měšťanského pivovaru. Jak doplnil, proti rozhodnutí soudu se odvolá. "Nechci předjímat, ale mám pocit, že evropské právo pojem vyvlastnění bez náhrady nezná," dodal Svoboda.