Zákazník má právo chtít zboží na cenu, která je uvedena ne regálu. Samozřejmě, že to zákazníci využívají v případě, že pokladna ukazuje cenu vyšší.

Taková práva mají zákazníci ve 13 zemích EU, například ve Francii, Nizozemsku nebo Dánsku. Údaje plynou ze srovnání Evropského spotřebitelského centra (CEC).

Na druhou stranu podobně jako Češi jsou na tom zákazníci ve Velké Británii nebo Německu. Platí přitom, že odlišná cena se považuje za porušení zákona o ochraně spotřebitele. Pokud takovou chybu zjistí inspekce, může prodejna dostat pokutu, samotný zákazník se ale v danou chvíli musí přizpůsobit.

Itálie: raději se přeptejte

Například v Estonsku je právo zákazníka na cenu uvedenou na regálu na hranici. Zákazník sice nemůže vyžadovat dodržení ceny uvedené na regálu, ale zákony jsou velmi přísné a obchody často nabízejí nějakou slevu pro případ, že se zmýlí.

Ve Francii může zákazník nižší cenu požadovat pouze v případě, že se viditelně nejedná o omyl a uvedená cena není pod cenou, která je pro zboží běžná.

Nejbenevolentnější je v tomto ohledu Itálie, kde není ani závazně stanoveno, že prodejce musí označovat zboží v prodejně cenovkou, nebo ji umístit na regál v blízkosti zboží. "Nejjistější je, se obchodníka prostě zeptat," uvádí ve shrnutí CEC.

Povinné účtenky

V mnohých zemích také platí povinnost obchodníků vydávat účtenky. To je nyní nutné i v ČR u nákupů nad 50 korun. Drtivá většina zemí EU tuto povinnost má. Prodejce musí vydat účtenku na jakoukoliv částku. Mezní částku, jako je to v ČR, má pouze Estonsko. Prodejce musí účet vydat pro sumy nad 300 estonských korun (asi 580 korun českých).

V ČR platí povinnost teprve od začátku července. Ministr průmyslu a obchodu se už nechal slyšet, že České obchodní inspekci nevydá pokyn, aby kontrolovala, zda tuto povinnost plní.

Povinnosti prodejců v zemích EU
země povinnost prodat zboží za cenu uvedenou na regálu povinnost vydat účtenku
Rakousko ne ano
Belgie ano ne
Kypr ano ano
ČR ne ano*
Dánsko ano ano
Estonsko ne ano**
Finsko ne ne
Francie ano ne
Německo ne ano
Řecko ano ano
Maďarsko ano ano
Irsko ne ne
Itálie ne ano
Lotyšsko ne ne
Litva ano ano
Lucembursko ne ano
Malta ano ano
Nizozemí ano ano
Polsko ano ano
Portugalsko ne ano
Slovensko ano ano
Slovinsko ano ano
Španělsko ano ano
Švédsko ne ano
Velká Británie ne ne
*od 50 Kč
** od nákupu nad 300 estonských korun, méně jen na vyžádání zákazníka
zdroj: Evropské spotřebitelské centrum