Dobře pro obchodní řetězce nedopadlo 40 procent kontrol; nejčastějším prohřeškem bylo nedodržení zákona o ochraně spotřebitele.

"Dvaceti obchodním řetězcům již byly ve správním řízení uloženy pokuty od deseti tisíc korun až do půl miliónu. Rozhodnutí o statisícových pokutách zatím nejsou pravomocná, jelikož obchodní řetězce se proti nim odvolaly. Další podrobnosti proto nelze zatím zveřejnit," řekla Fléglová.

ČOI v 1. čtvrtletí letošního roku provedla v 37 obchodních řetězcích 577 kontrol. Zhruba ve 40 procentech inspektoři zjistili porušení některého ze zákonů, na jejichž dodržování ČOI dohlíží. Kontroloři navíc zakázali prodej výrobků v hodnotě bezmála 1,5 miliónu korun, protože nesplňovaly podmínky pro uvedení na trh.