Pomocí těchto peněz chce Škromach především podpořit investory, kteří se rozhodnou zaměstnat lidi v nejvíce postižených regionech, kde se shání práce nejhůře. Na vytvoření jednoho pracovního místa tam může investor od státu dostat až 200 tisíc korun.

"Letos bylo původně na aktivní politiku zaměstnanosti vyčleněno 3,856 mld. Kč, což je o 82 miliónů korun méně než v loňském roce. Pokles těchto výdajů je silně negativní jev. Česko vynakládá na aktivní politiku zaměstnanosti nejen méně než Německo, či Francie, ale i než Portugalsko nebo Maďarsko," sdělila Právu mluvčí MPSV Kateřina Beránková.

Podle ní přitom právě aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je základním prostředkem pro boj s nezaměstnaností. Její součástí jsou investiční pobídky, kam patří sleva na dani z příjmů firem, podpora tvorby nových pracovních míst, podpora rekvalifikace a školení zaměstnanců, převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu, či převod pozemků.

Nezaměstnaný stojí ročně 170 tisíc korun

Nástrojem APZ jsou dále rekvalifikace pro nezaměstnané, veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa a také příspěvky pro zaměstnavatele - překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu zaměstnanců, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny.

Podle Beránkové přijde jeden nezaměstnaný ročně státní kasu na 170 tisíc korun. [celá zpráva]

Do roku 2009 by měli investoři v Česku proinvestovat celkem přes 7,2 miliardy amerických dolarů a vytvořit tak více než 56 tisíc nových pracovních míst. Jsou celkem z 18 zemí včetně Česka a schváleno je 186 projektů. Čeští investoři by měli vytvořit 3783 nových míst.