Nájemcem sociálního bytu se může stát pouze osoba, jejíž domácnost má průměrný měsíční příjem menší než 1,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. V současné době tedy nesmí být příjem celé domácnosti vyšší než 23 500 korun.

Samostatně žijící osoba nesmí mít měsíční příjem vyšší než 0,8násobek průměrné mzdy, tedy nesmí přesahovat 12 500 korun. Stát poskytne na jeden byt příspěvek až 550 000 korun. V případě, že na území nejsou komunikace, může činit dotace až 630 000 korun. Otázka ale je, zda příspěvek bude pro obce dostatečně atraktivní. Ty totiž s výjimkou státní dotace musí použít výhradně jen vlastní peníze. Nemohou je získat od nájemníků, ani se na výstavbu sdružovat s jinými osobami.

"Je pravda, že podmínky jsou striktní," připustil ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner. Podle jeho slov se na sociální nájemní byty letos předpokládá vynaložit asi 850 miliónů korun z celkové částky 2,8 miliardy korun určené na výstavbu nájemních bytů.

Většina bytů musí být malá

Nájemní smlouva na nový byt bude s nájemníkem uzavírána na dva roky a poté lze smlouvu opakovaně prodloužit. Obec nikdy nesmí tento byt převést nájemníkům do vlastnictví. Čtyři pětiny stavěných bytů musí být do 60 čtverečních metrů a jedna pětina do 80 metrů. Nájemné závisí na rozhodnutí obce, nesmí však být vyšší než čtyři procenta z pořizovací ceny bytu.

Odborníci na bydlení rozhodnutí vlády vítají a upozorňují, že výstavbu sociální bytů vláda slíbila ve svém programovém prohlášení."Je to jeden z nástrojů, který by měl zvýšit možnost pořízení nájemních bytů," soudí Alois Andrle, předseda České společnosti pro rozvoj bydlení. Současně ale připomíná, že vláda by měla dokončit už dlouho připravovaný zákon o neziskových bytových družstvech, která by měla ve výstavbě nájemních bytů postupně nahradit obecní výstavbu. Ministerstvo pro místní rozvoj chce tento návrh předložit pravděpodobně v květnu.

Vláda současně schválila nařízení, podle kterého bude možné poskytnou obcím státní dotaci 320 000 nebo 400 000 korun na nájemní byt v dosavadním programu, pokud obce požádaly o dotaci nejpozději do konce roku 2002 a nestačily loni výstavbu zahájit. Při této výstavbě obce mohou sdružovat prostředky s nájemníky i jinými osobami. Nájemníci mohou po dvaceti letech získat tento byt do vlastnictví.