Antimonopolní úřad zastavil řízení po příslibu Lesů ČR provádět transparentní smluvní politiku. Se státními lesy zahájil úřad správní řízení letos v lednu, když podnik začal jednostranně ukončovat smlouvy s těžařskými dřevařskými firmami. "Těmto společnostem, které jsou ekonomicky závislé na Lesech ČR, hrozil vznik nezvratné újmy," uvádí se v dokumentu ÚOHS.

Podle antimonopolního úřadu musí Lesy ČR zveřejnit svá opatření k zajištění transparentních a nediskriminačních výběrových řízení na svých internetových stránkách.

"To znamená, že úřad potvrdil správnost nové politiky výběru smluvních partnerů pomocí výběrových řízení," komentoval rozhodnutí úřadu mluvčí Lesů ČR Lubomír Šálek.

Lednové oznámení Lesů ČR o vypovídání smluv uzavřených bývalým vedením podniku vyvolalo u dřevařských firem i odborů vlnu nevole. Na firmu padla kritika za údajně chaotický postup a za nevýhodnost nových smluv. Napětí přispělo i k pádu tehdejšího šéfa LČR Kamila Vyslyšela.

Kvůli podezření ze zneužití dominantního postavení Lesů ČR na trhu se do celé kauzy záhy vložil také ÚOHS. Koncem ledna vydal úřad předběžné opatření, jímž státním lesům zakázal jednání, které by mohlo jakkoli poškodit smluvní partnery podniku. Lesy ČR také nesměly bez předchozího projednání s antimonopolním úřadem uzavírat nové smlouvy s lesními společnostmi.

Předběžné opatření platilo až do dubna. Úřad jej tehdy zrušil vzhledem ke snaze LČR vyřešit situaci. Během správní řízení pak navrhly státní lesy opatření, která podle ÚOHS "odstraní závadný stav na trhu". ÚOHS záměr firmy akceptoval a správní řízení zastavil.