Podle ostravského soudce Milana Poláška neexistuje ze zákona lhůta, v níž by se mělo rozhodnout o uvalení konkurzu nebo o povolení vyrovnání. "Ve hře jsou obě možnosti, nic bližšího vám v nejbližším týdnu nesdělím," řekl Polášek. Vedle žádosti o vyrovnání evidují ostravští soudci 19 návrhů na konkurz.

Dozorčí rada Union banky v pondělí večer odvolala z představenstva Štefana Veselovského a Michala Gaubeho, kteří navrhli banku na konkurz.

Během pondělí podal generální ředitel a předseda představenstva Union banky Pavel Votoupal k ostravskému soudu návrh na vyrovnání s věřiteli banky, zbývající dva členové představenstva tohoto peněžního ústavu Michal Gaube a Štefan Veselovský podali návrh na konkurz Union banky.

Zatímco Votoupal podal svůj návrh soudu v Ostravě, zbývající členové představenstva se obrátili hned na tři soudy, a to v Ostravě, Ústí nad Labem a v Praze. Zřejmě tím chtěli předejít dohadům, kde se v současné chvíli vlastně nachází sídlo společnosti.

Vyrovnání je pro věřitele výhodnější

Podstatou vyrovnání je snaha uspokojit věřitele firmy v omezeném rozsahu, zatímco při konkurzu nastupuje do společnosti konkurzní správce, jehož povinností je prodávat majetek banky a následně uspokojit věřitele z výnosů tohoto prodeje. Při konkurzu by věřitelé získali kolem 15ti %, při vyrovnání mají nárok na 30 % pohledávëk.

V případě konkurzu by tak majitelé ztratili nad Union bankou jakoukoli kontrolu. Konkurz, jakožto jediné řešení stávající situace peněžního ústavu, podle dobře informovaných zdrojů, navrhl představenstvu auditor Union banky společnosti HZ Praha.

Předběhne konkurz Goldman Sachs?

Podstatou návrhu na vyrovnání s věřiteli je zaplacení 30 procent nominální hodnoty pohledávek věřitelů včetně úroků nejpozději do dvou let. "Ze závěru auditu jsme usoudili, že soudní vyrovnání bude nejvýhodnějším řešením současné situace pro všechny věřitele banky. V případě konkursu bývá výtěžnost pohledávek oproti vyrovnání nižší a navíc doba vypořádání bývá mnohem delší," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Votoupal.

"Počítáme se zachováním části pobočkové sítě a využitím know-how banky," řekl. To je také součástí dohody se společností Goldman Sachs, která by mohla být garantem dodržení finančních podmínek v průběhu vyrovnání.