"Ze závěru auditu jsme usoudili, že soudní vyrovnání bude nejvýhodnějším řešením současné situace pro všechny věřitele banky. V případě konkursu bývá výtěžnost pohledávek oproti vyrovnání nižší a navíc doba vypořádání bývá mnohem delší," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Petr Votoupal.

Podle něho je cílem vyrovnání zachování Union banky jako podniku, zaměřeného na správu aktiv (asset management). "Počítáme se zachováním části pobočkové sítě a využitím know-how banky," řekl Votoupal. To je také součástí dohody se společností Goldman Sachs, která by mohla být garantem dodržení finančních podmínek v průběhu vyrovnání.

Vyrovnání Union banky musí nejprve schválit ostravský soud. Návrh pak musí přijmout alespoň 75 procent věřitelů, kteří na něm budou na schůzi hlasovat. Při vyrovnání mají klienti šanci získat větší část ze svých pohledávek vůči bance.

Zatímco při konkurzu by získali kolem 15 procent, při vyrovnání mají nárok na 30 procent. To se týká i drobných klientů, kteří do vyrovnání mohou přihlásit své vklady nad pojištěnou část, tedy částku přesahující 25 tisíc eur. Samotné vyrovnání by měly garantovat české firmy spojené s americkou investiční bankou Goldman Sachs. Šéf bankovního dohledu České národní banky Pavel Racocha nechtěl dnešní krok UB příliš komentovat.