ŘSD bere peníze na vlastní chod z Fondu rozvoje infrastruktury,  z jeho položky neinvestičních výdajů. Podnik ale nikdo podle závěrů NKÚ netlačí k tomu, aby s těmito prostředky nakládal hospodárně.

ŘSD navíc neúčelně a nehospodárně vydávalo peníze na nákup služeb a materiálu. Špatně také hospodařilo se svým školícím a rekreačním střediskem.

Jiří Adámek z NKÚ uvedl, že ŘSD se s problémy potýká už dlouho, od minulé kontroly je částečně napravil. "V posledních dvou letech byla sice vydána řada nových vnitřních směrnic, ale u části z nich nebylo zajištěno jejich důsledné uplatnění," sdělil Adámek.

Místo 39 miliard je potřeba 53

NKÚ také kontroloval využití prostředků při stavbě silničního okruhu kolem hlavního města. Kvůli požadavkům různých stran se vleče územní řízení a termín dokončení stavby posunul až na rok 1212. Prodlužující se územní řízení znemožnuje investorovi práci.

Stavba se navíc prodraží z plánovaných 38,9 miliard korun na 52,8 miliardy. "ŘSD má neúměrně vysokou pravomoc v rozhodování o technickém řešení stavebních objektů staveb okruhu, které významnou měrou ovlivňuje investiční náročnost výstavby," uvedl Adámek.