"Výše ztrát je alarmující, a přitom se jedná o odhad na spodní hranici. Situace se podle všeho v nejbližší době k lepšímu nezmění", sdělila ředitelka české pobočky TI Adriana Krnáčová.

Podle vedoucího projektu Davida Ondráčky v ČR sice existuje kontrola výběrových řízení, zaměřuje se ale hlavně na formální chyby. Z řízení jsou například vyloučeny firmy, které zapomenou dodat některý z požadovaných dokumentů. Kontroly se ale nezaměřují na případnou korupci.

Podle TI se kontroloři často odvolávají na obchodní tajemství, podle Ondráčky si jej ale mnohdy mylně vykládají a ztěžují tak veřejnou kontrolu zakázek.

TI tvrdí, že politici by neměli být součástí výběrových komisí, mělo by se také vždy zveřejnit, jak který člen komise hlasoval, a případně zveřejňovat smlouvy, které státní instituce a obce uzavírají.

Podle nyní platného zákona musí být vypsána soutěž na každou zakázku přesahující dva milióny korun.

Za pět let jen mírné zlepšení

Co se týče obcí, jež neprůhledné a neefektivní zakázky měly připravit o 15 miliard, TI  srovnala zadávání zakázek v letech 1999 a 2004. Malé obce veřejnou soutěž vůbec nevyužívají, nejčastěji osloví konkrétní firmu, často tu, kde má obec účast. To je i nejčastější způsob zadávání zakázek i v obcích nad 20 tisíc obyvatel. Mnohdy je to ale proto, že zakázky nedosahují výše dvou miliónů korun a veřejná soutěž není potřebná.

Veřejná soutěž se u obcí nad 20 tisíc obyvatel objevila například u zakázek na svoz odpadu v roce 2004 v 20 procentech případů, v roce 1999 to bylo osm procent případů. I velká města stále raději zakázku zadají firmě, kde má obec majoritu, případně vypíší pouze omezenou soutěž. Menší obce do pěti tisíc obyvatel nejčastěji volí zadání tzv. z volné ruky, to znamená, že zakázku zadají konkrétní firmě.

Příklad zadávání zakázek obcí na svoz odpadu v roce 1999 a 2004 (v%)
rok do 5. tisíc obyv. 5-20 tis. obyv. nad 20. tisíc obyv.
přímá produkce
1999 0 10 24
2004 0 10 16
firma s majoritní účastní obce
1999 25 55 52
2004 25 50 36
zadání z volné ruky
1999 58,33 5 8
2004 58,33 5 4
omezená soutěž
1999 16,67 25 8
2004 16,67 30 24
veřejná soutěž
1999 0 5 8
2004 0 0 5
zdroj: TI

Transparency International ve zprávě vycházela z údajů Českého statistického úřadu a Nejvyššího kontrolního úřadu nebo ministerstva financí. U obcí vybrala vzorek 60 obcí a měst rozmístěných po ČR tak, aby odpovídal osídlení.