Že Letecké závody koupí právě AI, rozhodli v pondělí věřitelé firmy. Firma AI chce při využití celého areálu Leteckých závodů spolupracovat s firmami Evektor a Job Air. AI se stane vlastníkem prodávaného majetku až v případě, že v určeném termínu zaplatí nabízenou kupní cenu.

AI uvedla, že chce získat dominantní postavení na trhu výroby, oprav, modernizací a kompletních logistických služeb pro letouny řady L 410 a L 420, kluzáky, případně pro další programy českého leteckého průmyslu. Vítěz podle konkurzního správce Kunovic Miroslava Sládka rovněž deklaroval připravenost ke spolupráci ohledně mezinárodního veřejného letiště se Zlínským krajem a místní samosprávou.

Společnost Letecké závody, kde pracuje asi 470 zaměstnanců, je výrobcem malých dopravních turbovrtulových letounů, kluzáků a subdodavatelem pro leteckou i neleteckou strojírenskou výrobu. Součástí prodeje je i servisní středisko pro údržbu a opravy letounů a mezinárodní letiště v Kunovicích.

Letecké závody Kunovice, dříve LET, koupil v roce 2001 otrokovický Moravan-Aeroplanes za zhruba 200 miliónů korun. Po celosvětové recesi leteckého průmyslu se ale firma dostala do ekonomických potíží, které vyvrcholily prohlášením konkurzu. V červnu loňského roku stejný osud postihl také Moravan-Aeroplanes.