"V porovnání s oběma výzkumy z loňska se snížil podíl dotázaných, kteří považují nezaměstnanost za příliš vysokou, přičemž se vrátil na úroveň z přelomu let 2002 a 2003," uvedl Jan Červenka z CVVM. Pohled na míru nezaměstnanosti podle něj koresponduje s tím, že lidé v poslední době hodnotí lépe všechny aspekty české ekonomiky.

Za příliš vysokou považují nezaměstnanost častěji lidé žijící v domácnosti, jejíž ekonomickou úroveň považují za nízkou, dále lidé s nižšími příjmy a straší lidé. Podobný názor většinou nezastávají studenti, podnikatelé, kvalifikovaní odborníci a lidé s vyššími příjmy.

Hodnocení úrovně nezaměstnanosti v ČR (v%)
. květen 2004 listopad 2004 květen 2005
příliš nízká 2 1 1
přiměřená 17 21 28
příliš vysoká 77 75 67
neví 4 3 4
zdroj: CVVM

Polovina lidí z dotázaných si také myslí, že nezaměstnanost dlouhodobě zůstane kolem úrovně, na které je nyní. Že se zvýší, si myslí 30 procent lidí, dvanáct procent si myslí, že se sníží. Deset procent lidí nedokázalo na tuto otázku odpovědět.

V porovnání s výzkum z listopadu 2004 klesl velmi výrazně počet právě těch, kteří si myslí, že se nezaměstnanost zvýší. Na podzim to bylo 47 procent lidí, nyní 30.

Polovina lidí si také myslí, že nejčastějším důvodem nezaměstnanosti je to, že lidé nemohou sehnat zaměstnání podle svých představ, pětina lidí si myslí, že je to proto, že lidé nemají zájem pracovat. Stejný počet lidí si myslí, že lidé sice mají zájem pracovat, ale nemůžou sehnat vůbec žádnou práci.