Podle něj neměli celníci originální dokument, který by potvrzoval, že zásilka prošla na hranici veterinární kontrolou. "Při vykládce kontejneru byl zjištěn nevyhovující stav části zboží," sdělil Drobek.

Celníci proto zavolali pracovníky Státní veterinární správy a Státní zemedělské a potravinářské inspekce, kteří zakázali potraviny dál distribuovat a nařídili jejich zničení. Na stěny obalů, které se v kontejneru nacházely, se lepila plíseň v nejrůznějších barvách.

Konternery obsahovaly kromě balíků rýže s živými a mrtvými škůdci například i zplesnivělé sendviče a kusy rybího filé, taktéž napadeného plísněmi. Rýže byla zničena broukem pilousem rýžovým, který se vyskytuje pouze v zemích orientu a do ČR se dostává právě s dovezenými potravinami. Kromě rýže se mu daří například v luštěninách nebo jedlých kaštanech. Brouk se množí v hromadách uskladněných potravin za vlhka a vyšších teplot.

Firmě, která potraviny dovezla, nyní hrozí pokuta až tři milióny korun, navíc bude muset zaplatit likvidaci potravin.