Poplatky by se nově neměly odvíjet jen od hodnoty území ale také od míry dopadu těžby na krajinu a typu těžby. Celkově by měly úhrady stoupnout z nynějších zhruba 24 miliónů korun ročně na 100 miliónů korun ročně. Zákon ještě musí projednat Senát a podepsat prezident republiky. Pokud se tak stane, začne platit v lednu 2006.

Zákonodárci si od nového zákona slibují, nejen, že odradí firmy od málo výnosných těžeb v chráněných oblastech ale že také sníží plošnou těžbu a zrychlí provádění sanací a rekultivací krajiny a také podporu těžebních technologií, které nejsou pro krajinu tak náročné.

Firmy nyní platí za kilometr čtvereční zabrané plochy deset tisíc korun (100 Kč za hektar) částka by se měla zvýšit, nově by se platilo za hektar a nikoli za km2 a suma by mohla narůst až na 1000 korun.

Obce v horních oblastech si stěžují, že zákon nijak neřeší jejich nejistou situace. Mnohé vesnice a městečka v severozápadních Čechách na severní Moravě nemají jistotu, zda v následujícíh letech nezaniknou. Do novely se nakonec nedostala sporná pasáž, která měla měnit poměr peněz, které dostávají od těžebních firem obce a stát. Zůstane tak poměr 75:25 ve prospěch obcí, namísto navrhovaněho 50:50.