Bez příchodu lidí ze zahraničí by počet obyvatel země stále klesal. Za první čtvrtletí se v ČR narodilo 24 232 dětí, což je o 724 dětí více než za stejné období loni. Rostoucí počet narozených dětí je dán tím, že ve věku zakládání rodin jsou nyní silné populační ročníky z konce 70. let.

Počet zemřelých však počet těch narozených stále více přesahuje. Zatímco za první loňské čtvrtletí 28 500 lidí, letos to bylo zhruba o 700 více. ČR tak v přirozeném úbytku obyvatel ztratila kolem pěti tisíc lidí.

Méně sňatků znamená méně rozvodů

ČSÚ také upozornil na to, že v prvním čtvrtletí významné klesl počet rozvedených manželství. Úřady rozvedly přibližně 7900 manželství, což je o tisíc méně než loni.

"Počty rozvodů významně závisí na počtech předchozích sňatků. Nejvyšší intenzita rozvodovosti se vyskytuje po 3 až 6 letech trvání manželství, v roce 2005 by se tedy měly nejvíce rozpadat svazky uzavřené v období 1999-2002. Průměrný počet sňatků v tomto období byl již mírně nižší než v polovině devadesátých let," zdůvodnil ČSÚ.

Porovnání demografických údajů ČR za 1. čtvrtletí roku 2004 a 2005
. 1.čtvrtletí 2004 1.čtvrtletí 2005
uzavřených sňatků 5683 5458
rozvedených manželství 9029 7893
živě narozené děti 23 508 24 232
zemřelí 28 515 29 179
přistěhovalí 11 284 11 722
vystěhovalí 12 162 3639
přírůstek obyvatel -5885 3136
počet obyvatel ČR 10 205 570 10 223 713
zdroj: ČSÚ

Úřad odhaduje, že v i roce 2005 by podíl manželství končících rozvodem měl být těsně pod 50 procenty. V prvním čtvrtletí lidé uzavřeli 5458 sňatků. To je o 225 méně než za stejné období loni. Celkově je číslo velmi nízké, podle ČSÚ je to tím, že začátek roku není pro uzavírání manželství příliš populární. Zřejmě kvůli studenému počasí. Například loni bylo do března uzavřeno pouhých 11 procent ze všech sňatků.