Největší kritikou prošla ekonomika v roce 1998, kdy ji za neúspěšnou považovalo 61 procenta lidí, za úspěšnou pouhých pět procent obyvatel. Nynější výsledky jsou lepší i než v roce 2001, kdy byla tatáž otázka položena respondentům naposledy.

"Relativně lépe hodnotí ekonomickou transformaci vysokoškolsky vzdělaní lidé, studenti a stoupenci ODS," uvedl Jan Červenka v CVVM. Nedůvěru naopak  mají především lidé straší 60 let, nezaměstnaní, lidé s nižším vzděláním a příznivci KSČM.

Jak lidé hodnotí průběh ekonomické transformace v letech 1993-2005 (v%)
velmi úspěšný 1
spíše úspěšný 17
tak napůl 37
spíše neúspěšný 19
velmi neúspěšný 9
neví 17
zdroj: CVVM

Lidem nejvíce vadí hospodářská kriminalita

Pětině dotázaných na přeměna ekonomiky vadí především nástup hospodářské kriminality, korupce a tunelování, podobný počet lidí je nespokojeno také s růstem nezaměstnanosti nebo velkými majetkovými rozdíly. Každý dvacátý člověk cítí naprostý zmar, nic se podle něj nepovedlo a vše je horší než před 12 lety.

Nejčastější důvody negativního hodnocení transformace (jak je lidé uváděli v %)
hospodářská kriminalita, korupce, tunelování 20
špatné ekonomické výsledky, likvidace průmyslu, nezaměstnanost, velké majetkové rozdíly, nízká životní úroveň 19
chaotická a chybně koncipovaná transformace, špatná hospodářská politika 13
nedůsledná privatizace 9
nedostatečná a špatná legislativa 5
nastal chaos 5
malá podpora malého a středního podnikání 3
pozn: lidé mohli odpovídat i ve více kategoriích, případně v žádné, kritérií ve výzkumu byla celá řada, v tabulce jsou jen ty nejkritizovanější
zdroj: CVVM

Na samotný proces privatizace, který byl klíčovou součástí přeměny ekonomiky se lidé dívají velmi rozdílně. Část lidí hodnotí proces jako špatně připravený, chaotický a příliš radikální, ostatní si myslí, že byl naopak pomalý a nedůsledný.

"Poměrně frekventovanou oblastí, kam směřovala kritika ze strany dotázaných, byla legislativa a její nedostatky, případně otázka vymahatelnosti práva a její neuspokojivé úrovně v domácích podmínkách," doplnil Červenka.